For præster
Supervision for præster

Alle præster i Roskilde Stift kan modtage supervision. Arbejdsformen er refleksion over praksis i et kollegialt forum under ledelse af én af Folkekirkens uddannede supervisorer.  

Supervision for præster


Hvem?

Supervision er for alle slags præster, også sær- og funktionspræster. Eneste krav er, at du er færdig med "Ny Præst"-forløbet.
 

Hvad?

Arbejdsformen i supervision er refleksion over praksis i et kollegialt forum under ledelse af én af Folkekirkens uddannede supervisorer og efter retningslinjer udarbejdet af Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken, selvfølgelig under tavshedspligt. 
 

Hvordan?

Et supervisionsforløb er otte gange á tre timer i grupper på seks til otte deltagere. Gruppen mødes cirka en gang månedligt, alle mødedatoer sættes i fællesskab i kalender ved første møde.
 

Praktisk information

Kørsel dækkes som tjenstlig kørsel i øvrigt efter gældende regler, og der gives til formålet fri for andet tjenstligt arbejde, hvorfor der er mødepligt til supervision. 

Grupperne oprettes løbende efter behov.
 

Kontakt 

Koordinator for supervisionsordningen i Roskilde Stift: 
Anne-Marie Nybo Mehlsen
Sognepræst i Vigersted-Kværkeby pastorat  
Mail: amnm@km.dk

Angiv kort din erfaring som præst og evt. din erfaring med supervision. Husk at angive et telefonnummer og hvilket provsti, du arbejder i.