Fortsæt til hovedindholdet
Kurser og konferencer
Alle kurser og arrangementer

04
okt

Fyraftensmøde: Den gode samtale i Kirkedøren

Diakoni i kirkedøren

Fyraftensmøde

Onsdag den 4. oktober kl. 15.30 –18.00

Skt. Jørgens kirke, Parkvej 101, 4700 Næstved

Tilmelding senest d. 20. september til diakonikonsulent

Sanne Damborg

Send en sms 92156202eller mail sgd@menighedsplejen.dk

Mødet er for kirketjenere, kordegne, kirkegårdspersonale, øvrige ansatte, frivillige og menighedsråd.

Kirkens personale er ofte de første som møder besøgende i kirken i dagligdagen, ved kirkelige handlinger, på kirkegården og i kirkedøren til gudstjenester.

Roskilde stifts diakoniudvalg inviterer til en berigende eftermiddag med fokus på kirkens møde med mennesker.

Kirkens personale er kirkens ansigt udadtil og derfor vil vi denne dag sætte fokus på den medmenneskelige samtale og kirkepersonalets betydning, for at skabe en tryg og varm atmosfære.

Conny Hjelm, der er underviser og supervisor fra Filadelfia Uddannelse, vil lede os igennem eftermiddagen.

Der serveres sandwich samt kaffe/te og kage.

06
okt

Smag på retræten – et retrætekursus 6.-8. oktober på Emmaus galleri og kursuscenter

På dette kursus har vi sammensat et alsidigt program, der giver smagsprøver på dét at være på retræte. Vi har koblet muligheden for samtale med den tilbagetrukne stilhed, og giver en blid indføring i dét at være stille, ikke at skulle meddele sig, analysere og forholde sig til egne og andres ord. Det giver ro til at åbne sig for det guddommelige nærvær.

Vi bor på de øverste etager i den gamle hovedbygning på den traditionsrige højskole. Her har vi Himmelrummet til rådighed som vores samlingssted for oplæg, workshops, meditationer og gudstjeneste. Desuden har vi adgang til Galleri Emmaus’ kunstsamling, og er omkransede af have, stier og engarealer med græssende får, hvor man er velkommen til at vandre i stilhed eller samtale.

Tilmelding og nærmere info hos sognepræsterne, der alle er efteruddannede i retræteledelse og åndelig vejledning:

Hanne Karhula Vesth 2381 0880 / hve@km.dk

Solveig Ståhl-Nielsen, 3023 6989 / sos@km.dk

Anne-Marie Nybo Mehlsen, 2498 1598 / amnm@km.dk

26
okt

Diakoniudvalgets temadag

27
okt

PILGRIMSWEEKEND 27.-29. oktober 2023 - Tema: Skt. Cuthbert, Lindisfarne og keltisk spiritualitet

Emmaus inviterer til dagsvandring (18-20 km), pilgrimsgudstjeneste og fælles inspiration.

EMMAUS højskole i Haslev, ønsker at være et inspirationssted for pilgrimme. Et sted hvor pilgrimme mødes nogle gange i løbet af året, for at inspirere og dele pilgrimsoplevelser og erfaringer med hinanden.

Weekenden er for alle uanset hvilke pilgrimserfaringer man har, også for dem der har lyst til at undersøge om pilgrimslivet er noget for dem.

Vi mødes for at vandre og for at dele viden om hinanden og de pilgrimsaktiviteter, der foregår rundt i Danmark. Så hvis du har nogle materialer, du gerne vil dele med de andre deltagere, så tag det gerne med.

Du er også velkommen til at medbringe pilgrimslitteratur, ”pilgrimsdimser”, rutekort, guidebøger og hvad du ellers synes er relevant.

Pris fra 1.150-1.560 afhængig af indkvarteringsform.

2

Vel mødt til en inspirerende weekend, Solveig Ståhl-Nielsen og Tom Bangslund Hansen

28
okt

Inspirationsdag om gudstjenesten for lægfolk, kirkemusikere og præster

Lørdag d. 28. oktober 2023 kl. 10-16 inviterer Roskilde Stifts liturgiudvalg til en inspirationsdag om gudstjenesten for lægfolk, kirkemusikere og præster.

Sted: Konventhuset, Domkirkestræde 10, Roskilde

Tilmelding kan ske senest d. 14. oktober til Marianne Pedersen, marianne75pedersen@googlemail.com Angiv venligst navn, kirke/sogn og rolle (f.eks. menighedsrådsmedlem, kirkemusiker, præst eller andet) Pris: 150 kr. (beløbet går til forplejning)

Program for "Hvordan berører gudstjeneste os?"

Lørdag d. 28. oktober 2023 Konventhuset, Domkirkestræde 10, Roskilde

kl. 09.30 Ankomst, kaffe, te og croissanter

kl. 10.00 Velkomst

kl. 10.10 Morgensang

kl. 10.50 A. Erfarings-refleksioner. Der er mange dimensioner i en gudstjeneste, f.eks. lyd og stilhed, bevægelse og fællesskab. Hvilke dimensioner er vigtige for os hver især - og hvordan balancerer de i gudstjenesten?

kl. 11.45 Pause

kl. 12.00 B. Salmesangens betydning Hvorfor synger vi egentlig i kirken, og hvad sker der når vi synger sammen? Hvordan formes vores tro af det vi synger? Her vil vi også synge sammen.

kl. 13.00 Frokost

kl. 13.45 C. Lægfolks involvering i gudstjenesten Hvad betyder det for gudstjenesten, hvem der leder den? Og hvilken betydning har kirkerummet og menighedens placering i rummet? Taler gudstjenesten til vores hoved eller hjerte, begge dele eller noget helt tredje?

kl. 14.35 Kaffe

kl. 15.00 D. Hvad tager vi med os fra i dag? Gruppesamtaler, hvor der er lejlighed til at reflektere over alt det vi har oplevet i dag, inkl. den indledende morgensang, og til sidst en fælles opsamling.

kl. 16.00 Tak for i dag.

31
okt

Leitourgia 2023 ”Og Ordet blev sang”

Nordisk liturgisk netværk

Konferansen i 2023 vil bli holdt på Emmaus i Haslev, Danmark, tirsdag 31.oktober- fredag 3.november. Læs mere: LEITOURGIA

Emmaus - Læs om Galleri Emmaus herKonferanseprogrammet finner du herTilmelding:

You sign up on Emmaus’ website https://emmaus.dk/hoejskole/tilmelding/
When you come to “Vælg Kursus” choose “Leitourgia”.
When you come to “Evt. Valg af værksted” choose the seminary group, you would like to attend.
When you come to “Vælg evt. Indkvartering”, you can write an option – but as we have got a special offer for our stay at Emmaus, we cannot guarantee that you get exactly this accomodation. It depends on the number of participants.
When you have sent your registration, you will receive a confirmation from Emmaus and information about payment.

Deadline for registration is September 1st.

As there may be many who want to participate, we suggest you sign up early.

How to pay for participation in Leitourgia
The price for participation in Leitourgi 2023 is 3.300 DKR for the accommodation and 751 (100 Euro) as memberfee for Leitourgia. Together this makes 4.051 DKR.
The payment will (as mentioned above) be managed by Emmaus. When you sign up, you will be asked to pay 1500 DKR within a week, and to pay the rest before October 1st.

Hovedforedragsholder blir John Bell, forfatter av boken "Living with the Psalms"

Presentasjoner av foredragsholdere finner du under Årskonferencer 2023.

Konferencens titel er ”Og Ordet blev sang.” Mange vil kende Narnia-bøgerne, hvor løven Aslan skaber verden med sang. I Narnia er det meget tydeligt en hentydning til Johannes-prologen.

Et citat fra ”Narnia”:

”Løven gik frem og tilbage i det øde land og sang sin nye sang. Den var blidere og mere melodiøs end den sang, den havde kaldt stjernerne og solen frem med: den var fuld af stille, fredelig musik. Og som den syngende gik omkring, blev dalen grøn af græs”.

“The lion was pacing to and fro about that empty land and singing his new song. It was softer and more lilting than the

song by which he had called up the stars and the sun; a gentle, rippling music. And as he walked and sang the valley

grew green with grass.”

02
nov

Møde i Diakoniudvalget

09
nov

Kursus: Skriften i munden

Hvordan opbygger vi som præster nærværet i kirken? I hvor høj grad er stemmen og kroppen med til at skabe dette nærvær? Er der forskel på store og små kirkerum?

På dette kurset vil vi også drøfte, hvordan vi styrker, at man kan høre, hvad præsten siger, på gestik og øjenkontakt og samarbejdet mellem præst og kirkerum.

Gennem teoretiske overvejelser og praktiske øvelser leder Helena Dam os gennem dette spændende felt. Hun udgav sammen med Loa Brix bogen ”Skriften i munden” i 2022.

Sted: Sognegården, Klostervænget 2A Ringsted.

Arrangør: Homiletisk Netværk.

Tilmelding til Maria Harms på mhar@km.dk

Tilmeldingsfrist senest 30/1-2023

08
jan

Retrætekursus for præster

Der holdes retrætekursus for præster i Roskilde Stift på Ådalen Retræte mandag d. 8. til torsdag d. 11. januar 2024.

Retræteleder Peter Ruge og sognepræst Helle Brink står for retræten.

Program med tema og praktiske oplysninger lægges på intranettet FIN til september 2023.