Fortsæt til hovedindholdet
Kurser og konferencer
Alle kurser og arrangementer

19
apr

Konference: Midt iblandt os – Migranter i kirke og samfund

Konferencen ”Midt iblandt os – Migranter i kirke og samfund” er arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Folkekirkens Migrantsamarbejde og henvender sig til alle menighedsrådsmedlemmer, præster, øvrige ansatte og frivillige i folkekirken.

Den holdes 19.-20. april på Nyborg Strand.

Læs mere om program og tilmelding

24
apr

Demensarrangement: Gode råd til gode venner

Gode råd til gode venner

Hvordan samtaler vi med én der har fået en demenssygdom?

Kender du nogen, der er ramt af demens? Synes du, at det kan være svært at vide, hvad du skal sige og gøre, både over for din ven med demens og for hans/hendes nærmeste pårørende? Så er her hjælp at hente. Det er desværre ret almindeligt, at venner trækker sig lidt tilbage, og det er smertefuldt for de ramte oveni en allerede svær situation. Foreningen Pårørende i Danmark vil derfor gerne hjælpe venner og familie til at være mere trygge i mødet med mennesker med demens og deres nære pårørende.

Gode råd til gode venner er et arrangement med et ganske kort oplæg om demens, samtaler i mindre grupper ud fra en "menu" med forskellige etisk baserede spørgsmål om demens og socialt samvær, samt til sidst et sæt enkle handleråd som enhver kan bruge til at få lidt fastere grund under fødderne i kontakten med mennesker med demens og deres nærmeste. Det handler i sidste ende om næstekærlighed.

Oplægsholderen er Marie Lenstrup fra Pårørende i Danmark, som selv er tidligere demenspårørende.

Arrangementet varer ca. halvanden time. Projektet er støttet af Trygfonden og gratis.

Dato: 24. april 2024 kl. 19-20.30

Sted: Kirkeladen Strøby, Præstegården 1, 4671 Strøby

Pårørende i Danmark er en interesseorganisation for pårørende på tværs af diagnoser, og står bag PårørendeTelefonen, hvor man kan ringe ind og tale med en erfaren pårørende. Læs mere på hjemmesiden paaroer.dk.

25
apr

FUV Stiftskursus: Koks i konfirmandstuen

FUV Stiftskursus: Koks i konfirmandstuen

Roskilde Stift

Den 25. april kl. 10-14

Det skal være rart at gå til konfirmationsforberedelse, og det skal være rart at undervise konfirmander. Derfor sætter FUV Stiftskursus i år fokus på konfirmationsforberedelsen og adresserer den ”koks i konfirmandstuen”, som mange oplever i disse år. Formiddagen varetages af Rasmus Alenkær, tidligere lærer, nu autoriseret psykolog, Ph.d. Han arbejder som formidler, som konsulent og som forfatter på skole- og børneområdet og er offentlig kendt som ekspert, podcaster og debattør. Senest har han udgivet bogen “Pædagogisk værtskab og uro i skolen” - Dafolo 2023, ligesom han er medvært på podcasten Kaffepunch.

I sit oplæg introducerer Rasmus Alenkær “pædagogisk værtskab” som et samlebegreb for det, man kan kalde “god, pædagogisk praksis”. Med afsæt i forskning om undervisningsforstyrrende uro, klasseledelse og inklusion vil han dels indramme det pædagogiske værtskabsbegreb teoretisk og dernæst sætte det i relation til konkret praksis. Essentielt handler “pædagogisk værtskab” om at understøtte en struktur, en personlig stil og et medansvar hos børnene, der gør, at alle - både børn og voksne føler sig velkomne.

Kurset bidrager med både viden og konkrete pædagogiske redskaber, der kan anvendes i praksis.

I forlængelse af Rasmus’ oplæg vil vi om eftermiddagen arbejde videre med, hvordan den nye viden og de nye redskaber kan implementeres i vores egen praksis. Den proces varetages af religionspædagogisk konsulent Stinna Ahrenst.

Tilmelding til:

Religionspædagogisk konsulent Stinna Ahrenst, stah@km.dk

Tilmeldingsfrist:

11. april 2024

Deltagere:

Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organisterog andre kirkelige undervisere.

Kursussted:

Klostermarkskirken, Ahorn Allé 46, 4100 Ringsted

Pris:

Gratis

Kurset arrangeres af:

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde medreligionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter.

28
maj

Kursus om Børnetjenesten – et tilbud fra den lokale folkekirke til de ældste børn i børnehaven

Kursus til præster, menighedsråd og alle andre ansatte og frivillige, der arbejder med eller ønsker at arbejde med børn i kirken.

Efter kurset er du klædt på til at kunne starte jeres egen lokale Børnetjeneste, og er blevet introduceret til Børnetjenestens manual og værktøjskasse.

Læs mere

28
aug

Inspirationsdag i Gerontologi: Den sidste tid - Hvor går vi hen når livet gør ondt?

Inspirationsdag i Gerontologi i Ældre og Kirkeudvalget.

Den sidste tid – hvor går vi hen når livet gør ondt?

Christian Juul Busch har været hospitalspræst i knapt 30 år og medforfatter til mange bøger som både favner det teologiske og sjælesørgeriske i vores arbejde som præst og sammen med psykologer, læger, sygeplejersker.

Hvordan bliver vi ved med at holde til at være sjælesørgere og hvordan kan vi gribe den svære samtale an, det sidste tid – når livet gør ondt. Det vil han komme ind på i den første del af inspirationsdagen og pege hen på det der rør sig sjælesørgerisk i samtalerne den sidste tid.

Mikkel Wold, der er sognepræst i Marmorkirken og har undervist i Sjælesorg på FUV fortsætter inspirationsdagen. Vi kommer til i stigende grad at sidde med sjælesorgssamtaler med ældre syge og pårørende til demensramte der sidder med svære beslutninger den sidste tid. Som medlem af etisk råd og teolog vil han sætte ord på de overvejelser han har haft i forbindelse med debatten om aktiv dødshjælp. Hvad siger teologien og hvordan forholder vi os som sjælesørgere når et menneske føler at de er til besvær eller ikke ønsker at leve længere?

Tilmelding til:

Gerontopædagogisk konsulent Lillian Jordan Nielsen, LSAA@km.dk

Tilmeldingsfrit: 21. august 2024

Deltagere: Præster i Roskilde Stift, primært.

Kurset er gratis og med en sandwich til frokost.

Dato: 28. august 2024 kl. 10.15-13.15

Sted: Konventhuset i Roskilde, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde

06
sep

Masterclass "Se mennesket" - en temadag om Diakoni

Se program og tilmelding via link:

100 år (diakonforbund.dk)

12
sep

Stiftskonference 2024: Et hav af himmeltoner - Musikalitet i teologi, liturgi og kunst

Torsdag d. 12. september – fredag d. 13. september 2024 på Det Teologiske Fakultet, Københavns universitet.

Vær med, når årets stiftskonference undersøger musikalitet i teologi, liturgi og kunst. Der vil bl.a. være oplæg ved Svend Rune Havsteen (om musik i teologien), Julie Damlund (om musik som forkyndelse), Auður Ava Ólafsdóttir (om sproglig musikalitet), Lea Wierød Borcak (om hvorfor fællessang er så rædselsfuldt) og Martin Erik Andersen (om ånd og musikalitet i billedkunsten)

Hertil en talk mellem Jens Chr. Grøndahl, Christiane Gammeltoft-Hansen og Mikkel Gabriel Christoffersen (om liturgisk umusikalitet), samt oplæg og koncert v. Henrik Goldschmidt (om hvorvidt musik kan redde verden).

Program og praktisk information følger senere.

24
sep

Den Nordiske Dialogkonference: Åndsfrihed og dialog – kirke og mangfoldighed i dag

Konferencen består af oplæg, workshops og erfaringsudveksling, og som hovedtaler har vi inviteret Marianne Moyaert, professor i interreligiøse studier og komparativ religionsteologi ved Faculty of Theology and Religious Studies på KU Leuven. Moyaert vil give en forelæsning om sin forskning i religions[1]dialog og om skabelsen af religiøs identitet.

Programmet vil løbende blive opdateret og kan findes her.