Fortsæt til hovedindholdet
Kurser og konferencer
Administration og kirkegårde

06
mar

Personregistrering Efterudannelses-kursus - PEU-kursus

Årets Personregistrering Efterudannelses-kursus - PEU-kursus – for provster, kbf-præster og kordegne afholdes januar, februar og marts 2024. Der afholdes ét kursus pr. stift (dog to kurser i København og Helsingør stifter).

Det overordnede formål med PEU-kurserne er at sikre en høj kvalitet i personregistreringen, understøtte cyber- og informationssikkerheden og styrke samarbejdet mellem kbf-præst og kordegn, og kurset har opbakning fra biskopper og provster. Der bliver derfor lagt vægt på, at kbf-præster og provster deltager i kurserne.

Udover kbf-præster og provster kan kordegn/præstesekretær deltage.

Kurset for Roskilde Stift finder sted onsdag d. 6. marts 2024 kl. 9:30 – 14:00 på Scandic Roskilde Park, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i kurset denne dag, skal du kontakte dit stift, der vil kunne oplyse dig om andre mulige kursusdage og steder i andre stifter.

Tilmelding til kurset er nødvendig og skal ske senest d. 10. januar 2024.

Din tilmelding skal ske til Roskilde Stift pr. mail til kmros@km.dk og indsendes ad tjenestevejen.

Prisen pr. deltager er 600,- kr., der kan betales af kirkekassen.

Det er ikke nødvendigt at medbringe din PC, men du må meget gerne medbringe din smartphone.

Materialet, der bliver anvendt på kurset, bliver lagt på FIN (Folkekirkes Intranet) efter endt kursusrække (sidste kursusdag 7. marts 2024).