Fortsæt til hovedindholdet
For præster
Supervision for præster

Alle præster i Roskilde Stift kan modtage supervision. Arbejdsformen er refleksion over praksis i et kollegialt forum under ledelse af én af Folkekirkens uddannede supervisorer.  

Supervision for præster


Hvem?

Alle præster i Roskilde Stift tilbydes supervisionsforløb i grupper eller i særlige tilfælde individuelt. Dog først efter afslutning af "Ny Præst"-forløbet. Funktionspræster med ansættelse i fængsels- eller sygehusvæsenet tilbydes også løbende supervision - i særlige funktionsgrupper eller i de almindelige grupper.
 

Hvad?

Supervision er en faglig funderet arbejdsmetode til refleksion over egen pastoral praksis i et trygt kollegialt fællesskab. Supervision skal ses som et arbejdsredskab til videreudvikling af faglige kompetencer og arbejdsglæde og kan forebygge arbejdsrelateret stress. Supervisionens målsætning er dygtiggørelse og udvikling af den personlige professionalisme med fokus på, at præster i deres faglighed har sig selv med som "instrumentet".

Supervision er erfaringsbaseret og består i, at den superviserede bringer et konkret arbejds-eksempel frem, som bliver gjort til genstand for refleksion sammen med supervisoren og gruppen.

Grupperne ledes af en uddannet supervisor
 

Praktisk information

Et supervisionsforløb består af otte til ti møder á tre timer fordelt henover et til halvandet år. Alle mødedatoer sættes i fællesskab i kalender ved første møde.  

Deltagere har til formålet fri for andet tjenstligt arbejde, hvorfor der er mødepligt til supervision. Supervisionsordningen finansieres af Stiftet og kørsel dækkes efter gældende regler.   
 

Kontakt og tilmelding

Koordinator for supervisionsordningen i Roskilde Stift: 

Christina Feddersen
Sognepræst i Karlslunde og Karlstrup 
Mail: cfe@km.dk - Tlf: 29319122

Angiv kort din erfaring som præst og evt. din erfaring med supervision. Husk at angive et telefonnummer og hvilket provsti, du arbejder i.