Fortsæt til hovedindholdet
Faglige netværk i stiftet
Netværk for kristen spiritualitet

Netværk for kristen spiritualitet er det nyeste af stiftets seks faglige netværk. Her skal man blandt andet beskæftige sig med pilgrimsvandringer, retræter, kirkeyoga og kristen meditation.

Netværk for kristen spiritualitet

Netværk for kristen spiritualitet er det nyeste af stiftets seks faglige netværk.

Biskop Peter Fischer-Møller og teologisk konsulent og uddannelseskonsulent Anita Hansen Engdahl har i 2020 taget initiativ til netværket, da præster i stiftet efterlyser inspiration til og vejledning i, hvordan man arbejder med kristen spiritualitet. 

Samtidig ser man i befolkningen og blandt kirkegængere er til stadighed øget efterspørgsel efter pilgrimsvandringer, retræter, kirkeyoga og kristen meditation.

Sognepræst i Raklev Kirke, Helle Brink, er blevet bedt om at være tovholder for det nye fagligt netværk. 

Netværk for kristen spiritualitet har fået bevilliget godt 50.000 kr. af Stiftsrådet til at etablere sig. I netværket sidder fast pilgrims- og turistpræst i Stege-Vordingborg Provsti, Elizabeth Knox-Seith, og derudover skal der sidde en præst fra hvert af stiftets øvrige provstier. Man er nu i gang med at få sammensat netværket. 

Mere information vil følge på denne side. 
 

Kontakt:
Tovholder for netværk for kristen spiritualitet
Solveig E Gissel Ståhl-Nielsen 
Bråby Sogn, Øde Førslev Sogn, Teestrup Sogn 
Sognepræst (kirkebogsfører), m.fl. 
Førslev Kirkestræde 5 
4690 Haslev 
sos@km.dk 
56380036 
 

 

Læs netværkets nyhedsbrev