Fortsæt til hovedindholdet
For menighedsråd
Lønforhandling

Gode råd til lønforhandling for kirkefunktionærer 

 

Her finder I en række gode råd til lønforhandling for kirkefunktionærer på overenskomst/ organisationsaftale.


Lønforhandling ved nyansættelse af kirkefunktionærer

Pr. 1. april 2013 er der sket ændringer i forbindelse med nyansættelser af kirkefunktionærer, som er på intervalløn (kordegne, sognemedhjælpere, kirkemusikere, gravere og kirketjenere). Fremover skal der altid ske forudgående forhandling af lønindplacering ved nyansættelse af kirkefunktionærer.


Lønforhandlingen i hovedtræk

Lønforhandlingen foregår ved, at menighedsrådet inden ansættelsen skriftligt fremsender sit forslag til indplacering i lønintervallet til den forhandlingsberettigede organisation. Forslaget ledsages af en begrundelse med angivelse af stillings-indhold og -krav. Forslaget skal desuden indeholde oplysninger, som gør den forhandlingsberettigede organisation i stand til at kontakte kandidaten. 

Er der ikke opnået enighed om lønindplaceringen inden første lønudbetaling, aflønnes kirkefunktionæren med den af menighedsrådet oprindeligt foreslåede intervalløn, indtil der er opnået enighed. En mere detaljeret beskrivelse af den praktiske lønforhandling findes i dette protokollat:

Læs protokollat om forhandlinger om intervalløn her

De årlige lønforhandlinger for kirkefunktionærer finder sted 15. september til 15. november. Forslagene fra medarbejdernes faglige organisationer skal være menighedsrådene i hænde senest 15. september.


Hvordan griber I lønforhandlingen an? 

Svaret kan I få ved at gå ind på DAP - Den Digitale Arbejdsplads og her skal I:

  • Vælge "Videndeling"
  • Derefter vælge "Kirkefunktionærgruppen". Her kan I finde en trin-for-trin- vejledning til at gennemføre lønforhandlingen.
     

Sammen med vejledningen finder I skabeloner til alle de dokumenter, I som menighedsråd får brug for i processen. Skabelonerne åbnes ved at klikke på de understregede ord i vejledningen.

Får I som menighedsråd brug for hjælp undervejs, er I velkomne til at kontakte stiftsadministrationens lønafdeling:

Roskilde Stift
Lønafdelingen
Tlf.: 4638 1920, tast 1
Mandag-torsdag: 10.00 til 15.00
Fredag: 10.00 til 14.00