Fortsæt til hovedindholdet
Konsulentordningerne
Hvad kan konsulenterne bruges til

Hvad kan konsulenterne bruges til?

Læs mere om, hvad de enkelte konsulenter i Folkekirkens konsulentordning kan bruges til

 

I Roskilde Stift er arkitekt MAA Michael Madsen bygningskonsulent for tjenesteboliger. 

Bygningskonsulent for tjenesteboliger

Bygningskonsulentens fagområde er sager vedrørende præsteembedernes bygninger og tjenesteboliger m.v. Herunder sager om ombygning og nedrivning af bygninger, opførelse af nye bygninger samt køb, leje eller salg af bygninger og byggegrunde.

Bygningskonsulenterne afgiver erklæringer i sager, der kræver de kirkelige myndigheders godkendelse, og yder sagkyndig rådgivning og vejledning indenfor sit fagområde.

Bygningskonsulenterne kan rekvireres af en stiftsøvrighed, et provstiudvalg eller et menighedsråd.

Udgiften til bygningskonsulenterne afholdes i alle tilfælde af kirkekassen. Udgifterne omfatter et af Kirkeministeriet fastsat honorar for konsulenternes ydelser samt udgifter til transport og time- og dagpenge på besigtigelsesrejser.

Bygningskonsulenterne kan ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd indenfor det geografiske område de er tilknyttet, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

 

I Roskilde Stift er Karl-Åge Hornshøj Poulsen præstegårdskonsulent for landbrug.

Præstegårdskonsulent for landbrug

I Roskilde Stift varetages præstegårdskonsulentens funktion af et landbrugsrådgivningscenter.

Præstegårdskonsulentens fagområde er sager om forpagtningsaftaler og rettigheder i tilknytning hertil samt om andre dispositioner over præstegårdsbrug, herunder om køb, salg eller leje af fast ejendom samt om opførelse, ombygning og nedrivning af bygninger eller vedr. servitutter på en ejendom.

Præstegårdskonsulenten afgiver erklæringer i sager, der kræver de kirkelige myndigheders godkendelse, og yder sagkyndig rådgivning og vejledning indenfor sit fagområde. 

Præstegårdskonsulenten kan rekvireres af en stiftsøvrighed, et provstiudvalg eller et menighedsråd.

Udgiften til præstegårdskonsulenten afholdes i alle tilfælde af kirkekassen. Udgifterne omfatter et af Kirkeministeriet fastsat honorar for konsulenternes ydelser samt udgifter til transport og time- og dagpenge på besigtigelsesrejser.

Præstegårdskonsulenten kan ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i Roskilde Stift, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

 

I Roskilde Stift er Landskabsarkitekt MDL Karin Nygaard Corfitzen kirkegårdskonsulent. 

Kirkegårdskonsulent

Kirkegårdskonsulentens fagområde er sager vedr. folkekirkens kirkegårde, herunder anlæggelse, udvidelse, indretning og nedlæggelse af kirkegårde samt opførelse af bygninger på kirkegårde. Endvidere sager, der angår kirkegårdenes nære omgivelser, f.eks. om salg af ejendom, der tilhører kirken eller præsteembedet samt om lokalplaner. 

Kirkegårdskonsulenten kan også rådgive menighedsrådene i spørgsmål om tilgængelighed, arbejdsmiljø, driftsstyring og udviklings- og bevaringsplanlægning.

Kirkegårdskonsulentens udtalelse kan også indhentes i sager vedrørende:

  • Udvidelse eller udvendige ombygninger vedrørende bygninger på kirkegården
  • Anlæggelse, udvidelse, indretning og nedlæggelse af parkeringspladser og depotanlæg uden for kirkegården til brug for kirken og kirkegårde
  • Opførelse, udvidelse og udvendig ombygning eller salg af kirkegårdsnære bygninger til brug for kirken og kirkegården eller præsteembedet.
     

Kirkegårdskonsulenten afgiver erklæringer i sager, der kræver de kirkelige myndigheders godkendelse, og yder sagkyndig rådgivning og vejledning indenfor sit fagområde.

Kirkegårdskonsulenten kan rekvireres af en stiftsøvrighed, et provstiudvalg eller et menighedsråd.

Udgiften til kirkegårdskonsulenten afholdes i alle tilfælde af kirkekassen. Udgifterne omfatter et af Kirkeministeriet fastsat honorar for konsulenternes ydelser samt udgifter til transport og time- og dagpenge på besigtigelsesrejser.

Kirkegårdskonsulenten kan ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i Roskilde Stift, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

 

I Roskilde Stift er organist og klokkenist Per Rasmus Møller klokkekonsulent. 

Klokkekonsulent

Klokkekonsulentens fagområde er sager vedr. kirkeklokker, herunder klokker på kirkegårde og klokkespil til kirker. 

Klokkekonsulenten afgiver erklæringer i sager, der kræver de kirkelige myndigheders godkendelse, og yder sagkyndig rådgivning og vejledning indenfor sit fagområde, f.eks. vedrørende installering af automatisk ringeanlæg. 

Klokkekonsulenten kan rekvireres af en stiftsøvrighed, et provstiudvalg eller et menighedsråd.

Udgiften til klokkekonsulenten afholdes i alle tilfælde af kirkekassen. Udgifterne omfatter et af Kirkeministeriet fastsat honorar for konsulenternes ydelser samt udgifter til transport og time- og dagpenge på besigtigelsesrejser.

Klokkekonsulenten kan ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i Roskilde Stift, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

 

I Roskilde Stift er domorganist Kristian Olesen orgelkonsulent. 

Orgelkonsulent

Orgelkonsulentens opgave er blandt andet at rådgive menighedsrådene i forbindelse med anskaffelse af orgel.

Orgelkonsulentens fagområde er orgelsager og andre sager af betydning for musikudøvelsen i kirkerne.

Orgelkonsulenten afgiver erklæringer i sager, der kræver de kirkelige myndigheders godkendelse og yder sagkyndig rådgivning og vejledning indenfor sit fagområde.

Orgelkonsulenten kan rekvireres af en stiftsøvrighed, et provstiudvalg eller et menighedsråd.

Udgiften til orgelkonsulenten afholdes i alle tilfælde af kirkekassen. Udgifterne omfatter et af Kirkeministeriet fastsat honorar for konsulenternes ydelser samt udgifter til transport og time- og dagpenge på besigtigelsesrejser.

Orgelkonsulenten kan ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i Roskilde Stift, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

 

I Roskilde Stift er civilingeniør Poul Klenz Larsen varme-, energi- og klimakonsulent.

Varme-, energi- og klimakonsulent

Varme-, energi- og klimakonsulentens fagområde er sager om udførelse af nye varme-, ventilations- eller befugtningsanlæg eller ombygning af bestående anlæg i kirker, herunder at foretage en faglig varmeteknisk og økonomisk vurdering vedr. udførelse og brug af kirkevarmeanlæg. Endvidere sager om energiforbrug samt lokalisering og udnyttelse af energisparemuligheder samt sager om klimaforhold, herunder klimaproblemer for kirkernes historiske inventar m.v.

Varme-, energi- og klimakonsulenten afgiver erklæringer i sager, der kræver de kirkelige myndigheders godkendelse, og yder sagkyndig rådgivning og vejledning indenfor sit fagområde.

Varme-, energi- og klimakonsulenten kan rekvireres af en stiftsøvrighed, et provstiudvalg eller et menighedsråd.

Udgiften til varme-, energi- og klimakonsulenten afholdes i alle tilfælde af kirkekassen. Udgifterne omfatter et af Kirkeministeriet fastsat honorar for konsulenternes ydelser samt udgifter til transport og time- og dagpenge på besigtigelsesrejser.

Varme-, energi- og klimakonsulenten kan ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i Roskilde Stift, med mindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.