For menighedsråd
Provstirevision

Funktionen som provstirevisor varetages af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor. 

Provstirevision

Revision i løbet af året af kirke- og præstegårdskassers årsregnskab samt provstiudvalgskassers årsregnskab varetages af provstirevisor. Funktionen som provstirevisor varetages af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor. 

Læs "Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v."

Fra og med regnskabsåret 2017 revideres regnskaberne for de kirkelige kasser af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Det betyder, at revisorer fra BDO kommer på kasseeftersyn.


Kontaktdata for BDO

Statsautoriseret revisor Per Lund 
Mail: plu@bdo.dk 
Tlf.: 4189 0499