Bispevalg
Til stemmeberettigede

Til stemmeberettigede 

Find information om afstemningen, valgliste og stillerlister her


Vil du direkte til valgsystemet ? Klik her

 

Afstemningen 


Bispevalget afholdes digitalt. Afstemningsmaterialet samt information om proceduren i forbindelse med valget sendes direkte til de stemmeberettigedes digitale postkasse, e-Boks, den 19. april 2022. Stemmeberettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, vil få et fysisk brev om, at de kan stemme ved personligt fremmøde. 


Orientering om opsætning af valgsystemet og stemmesedler: 

Valgbestyrelsen har på baggrund af Kirkeministeriets vejledninger om bispevalget besluttet:  
 

 • At der  gives mulighed for at stemme flere gange, dog er det således, at det alene er den sidst afgivne stemme i afstemningsperioden, som er gyldig.
   
 • At kandidaterne er opstillet i tilfældig rækkefølge på stemmesedlen, primært begrundet i hensynet til de stemmeberettigedes brug af forskellige elektroniske devices ved den elektroniske stemmeafgivning. Selvom kandidaterne er opstillet i tilfældig rækkefølge på stemmesedlen, hver gang der stemmes, vil den stemmeberettigede altid komme til se samtlige fire kandidater, da man kun kan gå videre til indsendelsen af stemmesedlen på næste billede i valgsystemet ved at rulle ned på bunden af siden med stemmesedlen.
   
 • At kandidaterne er opstillet uden angivelse af stillingsbetegnelse for at tilstræbe størst mulige lighed med andre demokratiske valg.
   
 • At det af systemmæssige årsager ikke var muligt at indføje “stemme” efter “Blank” på stemmesedlen, selvom valgbestyrelsen gerne ville have det. 
Valgliste

Liste over stemmeberettigede menighedsråd, præster, valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster 

 

Valgbestyrelsen har den 12. april 2022 godkendt og låst valglisten. 

 

Find den godkendte og låste valgliste her

Stillerlister

Lister over stillererklæringer for hver bispekandidat

Anna Helleberg Kluge
Per Vibskov Nielsen
Rasmus Nøjgaard
Ulla Thorbjørn Hansen

 

Information om stillererklæringer
Valgbestyrelsen har den 1. marts 2022 besluttet, at stillererklæringer skal indeholde:

 • Navn og bopæl
 • Underskrift
 • Tilhørsforhold (menighedsråd / pastorat / valgmenighed)

Den ansvarlige for kandidatanmeldelsen (listeansvarlige) skal sende/aflevere stillererklæringer til stiftskontoret på en af følgende måder, som valgbestyrelsen har godkendt på møde 1. marts 2022:

 • Der indscannes en stillererklæring med alle oplysninger og underskrift, som fremsendes elektronisk til den listeansvarlige.
 • Der afleveres/sendes med post til den listeansvarlige som papirblanket med alle oplysninger og underskrift.

Mød kandidaterne

Se stiftets kalender

Kontakt

Har du som stemmeberettiget brug for flere informationer eller har du spørgsmål i forbindelse med valget, kan du kontakte stiftsadministrationen, der er sekretariat for valgbestyrelsen, på kmros@km.dk