Prædikener og taler
Ordinationstaler

Ordinationstaler

Når en nyuddannet præst har fået embede i et sogn, skal biskoppen ordinere vedkommende ved en højtidelig gudstjeneste, der typisk finder sted i domkirken. 

Ordinationsgudstjenesten begynder med procession, hvor en gruppe præster i sorte præstekjoler følger biskoppen og ordinanden ind i kirken. En central del af gudstjenesten er biskoppens tale til ordinanden, bøn med håndspålæggelse og præstens bekræftelse af præsteløftet.

Du kan læse biskop Peter Fischer-Møllers seneste ordinationstaler her.

30. juni 2020 Kærne Urne Foresom

31. januar 2020 Nanna Katrine Fafner Robertson og Nikolai Wessel

8. juli 2019: Karen Vinther Ringsmose og Anders Tangaa Jensen

18. marts 2019: Laura Daphne Jensen

28. januar 2019: Daniel Ramild Thomsen

23. april 2018: Randi Rye, Anders Damkjer og Louise Dixen Hansen

29. januar 2018: Maria Eva Kathrine Napier

19. december 2017: Annika Lynbech

13. november 2017: Carsten Mølgaard Hansen