Mærkesager
Kirken i samfundet og samskabelse

Kirken i samfundet og samskabelse

Peter Fischer-Møller var optaget af samskabelse længe før begrebet kom på alles læber. Han yndede at sige: "Kristendommen lever ved at blive delt"
 

Samskabelse i Solrød. Her er biskop Peter Fischer-Møller i samtale med borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup, til et bispevisitats i Greve-Solrød Provsti i efteråret 2019. Foto: Solrød Sogn
 

Peter Fischer-Møllers interesse for samskabelse går tilbage til før begrebet blev allemandseje. Allerede i bispevalgkampen 2008 lød det fra ham: ”Kristendommen lever ved at blive delt”. 

Med det mente han ikke, at kristendommen blot skal deles internt i kirken, men også med det omkringliggende samfund.

I Roskilde Stift har kirken således haft et tæt samarbejde med hospitaler, fængsler, arresthuse, uddannelsesinstitutioner og plejesektoren. 

Derudover finder samskabelse sted i en række andre sammenhænge. Læs her en række eksempler:


Projekt "Kirke på vej"

Projekt ”Kirke på vej” er et satsningsområde for at få kirken og dens budskab i spil i nogle af de rum og sammenhænge, hvor forkyndelsens stemme mangler. Idéen er, at kirkens ansatte skal lære at lytte til menneskers behov og være responsive.
 

Bispevisitatser 

Biskoppen har foretaget mange både officielle og uofficielle besøg i de enkelte menigheder, og de officielle visitatser har været lagt til rette ud fra tanken om samskabelse. 

Menighedsrådsmedlemmer, kirkefunktionærer samt præster fra et større antal sogne i provstiet inviteres sammen med borgmester, kommunale udvalgsformænd, repræsentanter fra institutioner, foreninger og netværk i lokalområdet til gudstjeneste og efterfølgende dialog om, hvilke gensidige forventninger man har til hinanden, og hvordan man kan lægge kræfter sammen. 

Der har været afholdt sådanne visitatser i bykirkerne i Næstved, bykirkerne i Slagelse samt for kirkerne i Solrød Kommune og en del af kirkerne i Odsherred Provsti. Ligeledes i Roskilde, Køge, Kalundborg og i nogle af Næstveds landsogne.
 

Provst Anne Bredsdorff takker de mange fremmødte for en dejlig dag i Solrød med samskabelse på programmet. Foto: Solrød Sogn


Strukturændringer

Samskabelsestanken llå bag de strukturændringer, som biskoppen foretog for eksempel i forbindelse med pastoratsomdannelser: Ethvert sogn skal have mulighed for at samskabe med andre lokale aktører på sogneniveau. Imidlertid er mange netværk, foreninger og institutioner i dag ikke længere bundet til et enkelt sogn, men til flere sogne. Strukturændringer skal derfor tage hensyn til, hvordan folk i øvrigt bevæger sig og slutter sig sammen i et samarbejde.

 
Faglige netværk

For at understøtte samskabelsestanken oprettede Peter Fischer-Møller faglige præstenetværk, som beskæftiger sig med områder, der kan samskabes med civilsamfundet og andre aktører om. For eksempel migrantarbejde og religionsdialog, ældreområdet, uddannelsesområdet samt miljøspørgsmål (Grøn Kirke). 

 
Praktikordning for teologistuderende

Præstemangel er en realitet og biskoppen så det derfor som en obligatorisk opgave at være med til at fastholde de teologistuderende på studiet og give dem lyst til at blive præster efterfølgende.

Et vigtigt skridt i denne retning har været oprettelsen af praktikordning for teologistuderende. Ordningen er netop ikke et færdigt projekt udgået fra biskoppen selv, men er blevet til i et samarbejde mellem Fagrådet på Det Teologiske Fakultet i København samt stiftets provster. Den enkelte studerende får et individuelt tilrettelagt forløb, så det sikres, at hver praktikant kommer til at beskæftige sig med det præstearbejde, de har brug for at få indblik i, men også med folkekirken som arbejdsplads og dermed de øvrige faggruppers arbejde.
 

Her ses Peter Fischer-Møller sammen med overrabiner Jair Melchior og imam Daniel Rezaei i en video om gæstfrihed produceret af resam.  

Resam

Da erhvervsmanden Jeppe Hedaa i 2017 oprettede et forum for alle landets religiøse ledere, RESAM (Religion og Samfund), blev Peter Fischer-Møller en af de tre biskopper, som repræsenterer folkekirken. I RESAM drøfter man, hvordan man kan motivere troende mennesker til at bidrage positivt til fremtidens samfund. Nogle af de emner, som Peter Fischer-Møller her har været med til at sætte på dagsordenen, er klimaet og et gæstfrit Danmark.

 

Hvad er samskabelse

I de seneste år har ordet samskabelse været et nøgleord. Ikke blot for frivillige foreningers entreprenørskab og innovation, men også inden for den offentlige sektors tilgang til udvikling. 

Tanken bag samskabelse er, at offentlige organisationer går sammen med folk fra andre fagfelter samt private aktører og medlemmer fra civilsamfundets foreninger og netværk. Sammen udvikler man nye løsninger på svære problemstillinger og arbejder tværfagligt.

 

Læs biskoppens indlæg om samskabelse i Stiftsbladet nr. 2, februar 2021 (side 2).