Mærkesager
Arbejdsmiljø og samarbejde

Arbejdsmiljø og samarbejde

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i folkekirken er en mærkesag for biskop Peter Fischer-Møller


Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i folkekirken har været en mærkesag for Peter Fischer-Møller siden han som præst blev medlem af Præsteforeningens hovedbestyrelse. Senere fik han som provst ansvar for medarbejdernes trivsel i Ringsted-Sorø Provsti. 

I sin tid som biskop har han iværksat et årligt arbejdsmiljødøgn med deltagelse af biskop, stiftsjurist, stiftets provster og stiftets arbejdsmiljørepræsentanter.  

På nationalt plan er han biskoppernes repræsentant i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og i den kirkeministerielle arbejdsgruppe for præsters psykiske arbejdsmiljø (APPA).

Dertil sad han i styregruppen for et større projekt, som skal forbedre folkekirkens indsats i forhold til præsters psykiske arbejdsmiljø (Paraplyprojektet). Projektet er fælles for København, Ribe, Viborg og Roskilde stifter, og trækker på viden fra såvel psykiatere, erhvervspsykologer og behandlingscentres viden og erfaringer.

Han har også nedsat en række faglige netværk for præster i stiftet for at fremme samarbejde på tværs af sogne og provstier. Find en oversigt over faglige netværk her.