Fortsæt til hovedindholdet
Tema: Biskop Peter Fischer-Møller
Mærkesager

Biskoppens mærkesager

Klima og bæredygtighed. Internationalt udsyn og religionsdialog. Forpligtende samarbejde og arbejdsmiljø. Kirken i samfundet og samskabelse. Læs mere om Peter Fischer-Møllers mærke- og hjertesager i de år, han bestred embedet

Det klassiske bispearbejde som ordinationer og tilsyn fyldte en stor del i biskoppens kalender. Han nåede helst to gudstjenester i stiftet på en søndag og kom gerne på besøg, når han blev inviteret af sogne og provstier. Tilgængelighed var en dyd. 

Men derudover brugte han også en del af sin tid på særlige mærke- og hjertesager. Læs mere om dem på denne side.