Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Bisperækken

Bisperækken i Roskilde
 

Bisperækken i roskilde stift

Den lutherske bisperække over Roskilde Stift – med sæde i Roskilde fra 1923

Den 30. juni 1922 besluttede Folketinget at oprette Roskilde Bispeembede som et selvstændigt stift. Roskilde Stift blev et af landets fire store stifter.

1923-1934: H. Fonnesbech-Wulff 
1935-1953: Axel Rosendal 
1953-1969: Gudmund Schiøler 
1969-1980: Hans Kvist 
1980-1997: Bertil Wiberg 
1997-2008: Jan Lindhardt 
2008-2022: Peter Fischer-Møller
2022-       : Ulla Thorbjørn Hansen 

Bisperækken i roskilde stift

Den lutherske bisperække over Sjællands Stift – med sæde i København 1537-1922

Efter reformationsmødet den 30. oktober 1536 var trosskiftet i Danmark en kendsgerning. Roskildes sidste katolske biskop, Joachim Rønnow, blev som de øvrige katolske biskopper fængslet. Sjællands nye biskop, Peder Palladius, flyttede til København, og bispesædet i Roskilde ophørte.

1537-1560: Peder Palladius 
1560-1569: Hans Albertsen 
1569-1590: Povl Johan Madsen 
1590-1614: Peder Wiinstrup 
1614-1638: Hans Poulsen Resen 
1638-1652: Jesper Brochmand 
1652-1653: Hans Hansen Resen 
1653-1655: Laurids Scavenius 
1655-1668: Hans Svane 
1668-1675: Hans Wanda 
1675-1693: Hans Bagger 
1693-1710: Henrik Bornemann 
1710-1737: Chr. Vill. Worm 
1737-1757: Peder Hersleb 
1757-1783: Ludvig Harboe 
1783-1808: Nic. Edinger Balle 
1808-1830: Fr. C. Münter 
1830-1834: P. E. Müller 
1834-1854: Jacob Peter Mynster 
1854-1884: Hans Lassen Martensen 
1884-1895: Bruun Juul Fog 
1895-1909: Thomas Skat Rørdam 
1909-1911: Peter Madsen  
1911-1922: Harald Ostenfeld

Bisperækken i roskilde stift

Den katolske bisperække med sæde i Roskilde 

ca. 1022-1029/30: Gerbrand 
ca. 1030- sidst i 1050erne: Avaco/Aage 
ca. 1060-1073/74: Vilhelm 
1074-1088: Svend Nordmand 
1088-1124: Arnold 
1124-1134: Peder 
1134-1137: Eskild 
1137-1138/39: Ricco/Rike 
1139-1158: Asker/Asser 
1158-1191: Absalon 
1191-1214: Peder Sunesen 
1214/15-1224/25: Peder Jakobsen 
1225-1249: Niels Stigsen 
1249-1254: Jacob Erlandsen 
1254-1277: Peder Bang 
1278-1280: Stig (usikkerhed m.h.t. navn) 
1280-1290: Ingvar (usikkerhed m.h.t. navn) 
1290-1300: Johan / Jens Krag 
1301-1320: Oluf 
1321-1330: Johan / Jens Hind 
1330-1344: Johan / Jens Nyborg 
1344-1350: Jakob Poulsen 
1350-1368: Henrik Ge(e)rtsen 
1368-1395: Niels Jepsen Ulfeldt 
1395-1416: Peder Jensen Lodehat 
1416-1431: Jens Andersen Lodehat 
1431-1448: Jens Pedersen Jernskæg 
1449-1461: Oluf Daa 
1461-1485: Oluf Mortensen 
1485-1500: Niels Skave 
1500-1512: Johan Jepsen Ravensberg 
1512-1529: Lage Urne 
1529-1536: Joachim Rønnow