Biskoppens månedsbrev
Nyheder

Biskoppens månedsbrev November 2021

Trods coronapas, ser biskoppen frem til at fejre advent og jul rundt om i stiftet og i domkirken


Af Peter Fischer-Møller

”Jeg glæder mig i denne tid;
nu falder Julesneen hvid,
saa ved jeg, Julen kommer.
Min Far hver Dag i Byen gaar,
og, naar han kommer hjem, jeg staar
og ser hans store Lommer.”

Peters Jul, Johan Krohn, 1866


Butikkerne har pyntet op til julehandlen, der er blevet lokket med tilbud på Black Friday, og julebelysningen er tændt på gader, haver og i altankasser.

I går begyndte det nye kirkeår. Jeg var til festgudstjeneste i domkirken, hvor vi havde besøg af Hendes Majestæt Dronningen. Anledning var, at menighedsrådet har besluttet, at det antependium, som dronningen og hendes mor Dronning Ingrid sammen broderede og forærede til kirken for 30 år siden, fremover vil blive brugt i advents- og juletiden.

Orgel og tårnblæsere spillede, korene og menigheden sang, mens evangeliet åbnede det nye kirkeår.
 

Endnu et antependium

Et par timer senere var jeg inviteret til endnu en antependieafsløring. Det var i Herslev Kirke, hvor en mand fra menigheden havde hæklet et antependium til kirken.

Børnekoret gik i procession med nissehuer og sang julesange. Hele menigheden sang “Vær velkommen, Herrens år” og hørte præsten prædike over fortællingen om Jesus, der kom på besøg i synagogen i sin hjemby, Kapernaum, hvor han fik provokeret folk godt og grundigt. Og så sluttede vi af med kaffe, kirsebærvin og krydderkage.


Coronapas i kirken

Med mere end trefjerdedele af den danske befolkning corona-vaccineret var hverdagen begyndt at vende tilbage til normalen. Men mens vi søgte inden døre i novembermørket, begyndt smitten igen at stige – særligt blandt skolebørnene. Oveni det er der nu også dukket en ny Omikron variant op. Så nu skal vi igen finde mundbindene frem i butikker og i offentlig transport, og som i alle andre dele af samfundet, skal vi nu også til at bruge coronapas i kirkerne.

Det vil sige, det skal vi lige nu kun på steder, hvor vi samles mere end 100 mennesker. Så ved samtalerne med præsten forud for dåbsgudstjenester, bryllupper og begravelser kan man aftale, om man vil begrænse menigheden til under 100, eller om man vil bruge coronapas.

Rundt om i provstierne drøfter man situationen. Hvad kan vi gøre for at undgå, at skulle afvise folk i kirkedøren. Indtil videre er planen, at vi et par steder i hvert provsti har en morgengudstjeneste, hvor man i stedet for at kræve coronapas, sætter en deltagerbegrænsning på 100. Men juleaften kan man nok ikke regne med at kunne komme i kirke uden coronapas.
 

1000-års jubilæum

November begyndte for mit vedkommende med optagelser til en 1000-års jubilæumsfilm. I det hele taget er der fuld gang i planlægningen af Roskilde Stifts 1000-års jubilæum, der bliver fejret i Roskilde i weekenden den 28. januar til den 30. januar 2022. Man kan se programmet – og jubilæumsfilmen – på stiftets hjemmeside. På adressen roskildestift.dk/1000 kan man i det hele taget læse meget mere om jubilæet, blandt andet et kort rids af stiftets historie fra 1022 til i dag. 

Tre af vores nye præster var til bispeeksamen i november. De bestod med bravour og bliver ordineret i dag, den 30. november i domkirken.


Vi ansætter til grøn omstilling

Første november skrev kirkeministeren under på en bevilling til projektet “Folkekirkens Grønne Omstilling”. Det er et fireårigt projekt, som Landsforeningen af Menighedsråd sammen med biskopper, provster og kirkeministeriet har sat i søen. Jeg er blevet formand for styregruppen og har i den forbindelse haft glæden af at modtage 120 ansøgninger til stillingerne som projektleder og projektmedarbejder. Vi er i fuld gang med samtaler og regner med at kunne komme i gang først i det nye år.

Et andet projekt, som jeg har været involveret i, har været en justering af fordelingen af præstestillinger mellem landets 10 stifter. Det er en øvelse, vi er igennem hvert femte år, og det lidt besværligt, særligt for de stifter, som oplever befolkningstilbagegang og derfor skal aflevere en stilling eller to til de stifter, hvor folk flytter til.
 

På åstedsforretning og liturgikonference

Jeg har også været rundt til nogle “åstedsforretninger”, det er møder ude ved kirker og præstegårde, hvor jeg sammen med en af stiftets jurister mødes med menighedsråd og stiftets konsulenter for på stedet at finde ud af, hvordan vi kan gribe en renoveringsopgave eller et nybyggeri an. Det er tit et rigtig godt supplement til sagsbehandlingen på papir.

Og så var jeg sammen med 500 folkekirkefolk fra hele landet til liturgikonference i Fredericia. Vi hørte om de sidste fem års arbejde og om hvordan, vi sammen kan komme videre på en måde, som både sikrer, at vi kan føle os hjemme, når vi går til gudstjeneste rundt om i landet, og som samtidig tilgodeser de enkelte menigheders mulighed for at tilpasse gudstjenesten efter deres særlige forhold og ønsker.


Nisser og krybbespil

December står i juleforberedelsernes tegn. Hos os er julekrybberne og nisserne kommet på plads rundt om i reoler og vindueskarme. Og jeg glæder mig til en perlerække af gudstjenester rundt om i stiftet og i domkirken.

Efter menighedsrådsvalget sidste år er der nu også valgt nyt Stiftsråd. Det konstituerer sig ved sit første møde på torsdag den 2. december og tager fat på arbejdet i et år, som vil blive præget af 1000-års jubilæet i januar og Himmelske Dage i Kristi Himmelfart i maj.
 

Bispevielse 

Der er valgt ny biskop i Aalborg Stift. Thomas Reinholdt Rasmussen afløser Henning Toft Bro. Det bliver fejret med bispevielse i Aalborg søndag den 12. december – og dagen efter mødes biskopperne med den nye kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen og kirkeministeriets folk.

Og så håber vi her i huset meget, at den nye Omikron variant ikke lægger hindringer i vejen for det planlagte julebesøg af vores søn og svigerdatter og børnebørn, der for tiden bor og arbejder i Edinburgh i Skotland.

Vi glæder os i denne tid…
 

Biskoppens hilsen 

Når Roskilde Stifts nyhedsbrev udkommer, indledes det altid med en hilsen fra biskoppen, der ser tilbage på den forgangne måned og frem mod den kommende. Skriv dig op til nyhedsbrevet her - og modtag biskoppens hilsen.