Biskoppens månedsbrev
Nyheder

Biskoppens månedsbrev Marts 2021

De korte gudstjenester har givet biskoppen mulighed for at gå i kirke to gange om søndagen, og han glæder sig over at komme rundt i stiftet. Påsken skal fejres i Niløse og Roskilde 


Af Peter Fischer-Møller

Det kom næsten til at passe på dato: Hvad var det dog der skete/ mit vinterfrosne hjertes kvarts/ må smelte ved at se det/ den første dag i marts. Den blå anemone i staudebedet foran havedøren sprang ud først i marts, og siden har krokus, scillaer og påskeliljer sluttet sig til.

På de daglige spadsereture ned gennem byparken til havnen og fjorden har jeg kunnet glæde mig over en flok af små lappedykkere ude ved Kællingehaven, og hvinænderne har gjort kur til deres mager, pibeænderne svømmer rundt og snadrer i strandkanten, de store skalleslugere sejler majestætisk rundt lidt længere ude, og forleden så jeg er par gråstrubede lappedykkere i gang med deres karakteristiske parringsleg, hvor de tilbyder hinanden søgræs og andet godt fra fjordbunden.


Ny arbejdsgruppe om grøn omstilling i kirken 

Selvom corona-situationen fortsat sætter sit præg på det folkekirkelige arbejde både ude i sogne og provstier samt her på stiftet, så kan meget lade sig gøre.

Jeg har glæden af sammen med Henrik Stubkjær at repræsentere biskopperne i en gruppe, hvor vi sammen med folk fra Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Provsteforeningen arbejder for at få etableret et sekretariat, der skal kunne hjælpe os i folkekirken med at bidrage til den grønne omstilling, regering og folketing har vedtaget for det danske samfund.

Efter en lang corona-vinter var der brug for at få motioneret håbet. Danske Kirkes Råd har den forgange måned sendt en række små håbs-videoer på deres Facebook-side, og en af dem har jeg bidraget med.


Flyttedag i palæet

Her i Palæet blev der meget tomt i løbet af vinteren, da Museet for Samtidskunst flyttede ud, og stiftets personale arbejdede hjemmefra. 

Men i løbet af marts er medarbejderne så små begyndt at møde ind på matriklen igen – lidt på skift – så vi stadig kan holde god afstand. Det giver fornyet arbejdsglæde! 

Palæet er smukt og rummer mange muligheder. Vi er spændte på, hvem vi skal bo sammen med i årene fremover.
 

Dobbelt op om søndagen

Med gudstjenester på kun en halv time, har jeg kunnet nå to efter hinanden hver søndag formiddag. Det er altid interessant at høre den samme bibeltekst udlagt på to forskellige måder. Og inspirerende at se, hvordan der lokalt arbejdes med liturgien, nu vi ikke bare kan holde gudstjenester, som vi plejer. Men jeg glæder mig vildt til vi igen kan få lov at synge sammen i kirkerne!

I marts havde jeg to teologiske kandidater, der er kaldet til embeder her i stiftet, til bispeeksamen. De havde skrevet nogle rigtig gode besvarelser, og vi havde en fin dag med gode samtaler sammen.

Og så har jeg fortsat min tur rundt til virtuelle konventer i provstierne. Det er en af de nye muligheder, corona-situationen har præsenteret os for, og som jeg håber, vil kunne fortsættes, når vi er blevet vaccinerede, og hverdagen vender tilbage til noget mere normalt.
 

Påske i Niløse og Domkirken

Nu står påsken for døren. Den får et lille skriv for sig selv. Jeg glæder mig til igen at skulle prædike og forestå gudstjenester. Påskedag kl. 10.30 er jeg inviteret som prædikant til Niløse, hvor de sidste år fik en meget smuk ny påske-altertavle malet af Adi Holzer. 2. påskedag forestår jeg gudstjenesten i Domkirken kl. 10. Og så har jeg igen en stribe fredags-altergangs-gudstjenester – også i Domkirken.

Søndag d. 11. april skal vi indvie Missionshuset i Slagelse som kirkerum for den nye Vestsjællands Valgmenighed. Torsdag d. 15. april er der ordination i Domkirken og i slutningen af måneden, håber vi meget på, at det vil være muligt at mødes til bispemøde her i Roskilde.

 

Glædelig påske!
 

Biskoppens hilsen 

Når Roskilde Stifts nyhedsbrev udkommer, indledes det altid med en hilsen fra biskoppen, der ser tilbage på den forgangne måned og frem mod den kommende. Skriv dig op til nyhedsbrevet her - og modtag biskoppens hilsen.