Biskoppens månedsbrev
Nyheder

Biskoppens månedsbrev Maj 2021

Maj har for biskoppen budt på radiotransmission, medvirken i podcast - og en flytning. Peter Fischer-Møller ser frem til mange gode møder i juni måned


Af Peter Fischer-Møller

Coronapandemien fylder stadig meget. Særligt ude i verden, hvor man blandt nogle af de i forvejen udsatte befolkningsgrupper har foruroligende mange smittede og døde. Herhjemme følger vi med i den gradvise genåbning og lejlighedsvise sogne- nedlukninger, når smittetallene bliver for høje. Godt halvdelen af befolkningen har fået det første stik, og selvom vi igen i år må undvære Roskilde Festival og mange andre begivenheder med mange deltagere, så ser vi frem mod mere normale forhold.

I folkekirken og de andre trossamfund håber vi på, at det snart bliver muligt at slippe arealkravene, så vi kan have flere med til de mange udsatte dåb, vielser og konfirmationer.
 

Hvordan får vi tid til det hele?

Samtidig med at man glæder sig over, at vi igen kan samles flere til gudstjenester og synge sammen, så er der også bekymringer for de kommende måneder og specielt for efteråret, fordi så meget er blevet udsat og skubbet - og hvordan får vi tid til det hele? 

Her er to forslag. 

For præster og kirkemusikere er det vigtigt, at vi prioriterer det nødvendige, kerneopgaverne: Gudstjenester og kirkelige handlinger, konfirmandundervisning, den daglige administration og menighedsrådsarbejdet. 

Men det betyder ikke, at alt det andet med babysalmesang og studiekredse, foredrag og udflugter - med mere -  skal udskydes. Hvis der er andre ansatte eller frivillige, der kan og vil påtage sig opgaverne, så kan sommeren og efteråret blive en mulighed for, at "det almindelige præstedømme", "det myndige lægfolk", kan tage fat og udfolde deres gode idéer, uden at der altid behøver at være en præst med.


Voksende interesse for kirke og klima

Vi har i maj fejret Kristi Himmelfart og pinse, og jeg har haft mulighed for at forestå gudstjenester i Domkirken med og uden radiotransmission. 

Jeg glæder mig i tiden også over den voksende interesse for, hvordan vi som folkekirke kan deltage i den grønne omstilling. Senest blev jeg inviteret med som gæst i Kristeligt Dagblads nye podcast-serie "Tro Om", hvor jeg talte med vært Philip Christoffersen om folkekirken og den grønne omstilling. Læs mere her. 

Og så blev det for mig - og min kære hustru Bente - tid til at lette anker fra Roskilde. I denne måned rullede flyttebilerne ind i Palægården, og nu bor vi i Kongens Lyngby. Men jeg fortsætter som biskop knap halvandet år endnu frem til 1. september 2022. Læs mere her. 

Maj sluttede af med et herligt stævne for stiftets præster på Nyborg Strand med indsigtsfulde og velformidlede foredrag samt gode samtaler og drøftelser. Så herligt, at kunne mødes i virkeligheden og spise sammen og drikke et glas vin sammen - alt sammen selvfølgelig under iagttagelse af stedets corona-forskrifter. Se glimt fra Stiftspræstestævnet her.
 

Flere fysiske møder - og landemode

Nu er der så mulighed for at se nogle flere og holde fysiske møder. Det udnytter vi i juni måned, hvor vi begynder med en dag for de nye præster i stiftet den 1. juni og derefter holder vores årlige studiedag for organister og præster den 8. juni. Den 10. juni holder vi den årlige dag for præstevikarer i stiftet. 

Og så er der landemode onsdag den 16. juni, hvor vi inviterer menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede fra hele stiftet til at være med til gudstjeneste i Domkirken og en efterfølgende forfriskning ude i Palægården -  inden jeg sammen med provsterne og stiftets jurister mødes til landemodeforhandlinger. Læs mere her. 

På kirkemusikskolen holder vi den 25. juni afskedsreception for rektor Ole Brinth, der har gjort en kæmpe indsats for uddannelsen af organister og præster her i Østdanmark i mere end 10 år - og i det hele taget har bidraget til det musikalske liv i stiftet. Og så glæder vi os til at kunne tage imod en ny rektor den 1. august.
 

Biskoppens hilsen 

Når Roskilde Stifts nyhedsbrev udkommer, indledes det altid med en hilsen fra biskoppen, der ser tilbage på den forgangne måned og frem mod den kommende. Skriv dig op til nyhedsbrevet her - og modtag biskoppens hilsen.