Biskoppens månedsbrev
Nyheder

Biskoppens månedsbrev Juni 2020

Læs biskop Peter Fischer-Møllers hilsen til alle i Roskilde Stift

Langsomt slipper corona-virussen sit greb om Danmark. Når man går en tur i Roskilde sådan en sommerlørdag som i dag, virker det meste helt normalt. Vi kan glæde os over, at den indsats, som for alvor tog sin begyndelse med statsministerens meddelelse d. 11. marts om nedlukningen af det danske samfund, lykkedes. Ved en samlet indsats af os alle sammen ud fra sundhedsmyndighederne og deres retningslinjer om social afstand, host i ærmet, håndsprit og betænksomhed og med læger, sygeplejersker, SOSUer og kassemedarbejdere i frontlinjen, er genåbningen af samfundet nu i gang. Men coronaen er ikke væk. I andre dele af verden hærger cona-virussen fortsat. Ja, faktisk er antallet af smittede globalt set stadig i stigning. Og rundt om blusser corona-smitte op igen også op herhjemme, f.eks. i Solrød og i Hjørring.

Vi er ikke tilbage til normaltilstanden fra før 11. marts. Vi skal stadig passe på og holde afstand – særligt af hensyn til samfundets mest sårbare. Det skal vi også i kirkerne, og vi har måske en særlig forpligtelse til at huske os selv og andre på det, fordi noget af det kirken står for, noget af det Jesus mindede os om, netop er vores ansvar for vores næste og særlig for vores samfunds mest udsatte.

Vi glæder os over, at det nu igen er muligt at samles til gudstjeneste både i kirkerne og udenfor. Vi glæder os over at vi kan være lidt flere til de kirkelige handlinger og til konfirmationerne, som blev udsat til efter pinse og hvoraf rigtig mange først bliver holdt efter sommerferien. Og ja, det er lidt ærgerligt, at konfirmanderne ikke kan have alle de gæster de kunne ønske sig med i kirken, og det er bøvlet, at mange konfirmandhold må deles op og konfirmationerne finde sted i mindre grupper. Men det er altså sådan vi fortsat skal passe på hinanden, samtidig med at vi som menighed synger med på klagesalmer og takkesalmer og på den måde er med til at sætte ord på sorg og glæde og evangeliets tro, trøst og håb.

For mit eget vedkommende blev begyndelsen af juni også præget af en anden dagsorden end corona, nemlig spørgsmålet om vores forhold til de mennesker, som i de sidste par generationer er kommet til Danmark fra andre lande som gæstearbejdere, som studerende, som flygtninge og asylansøgere. Sammen med ledere fra en række andre trossamfund, kristne, jøder og muslimer er jeg med i RESAM, et forrum, hvor vi drøfter forholdet mellem religion og samfund og særligt hvad vores forskellige religiøse traditioner kan bidrage med til en positiv udvikling af det danske samfund. Vi slog i en udtalelse et slag for at udvise lidt større gæstfrihed. Det kom der en hel del debat ud af både om migration og migranter, om religion overhovedet har nogen rolle at spille i politik, og om hvorfor RESAM indtil nu har haft en overvægt af mænd. Jeg var i Go’ morgen Danmark og i radioprogrammet Cordoba og Steno, og jeg glæder mig over gode samtaler også med politikere om emnet.

Når vi nu er ved medierne, så blev jeg også inviteret i DR2 til en samtale med Paula Larrain, den jødiske overrabiner og en asatroende kvinde i programmet ”Det gode råd”. Vi skulle give gode råd til en ung mand, som ikke syntes det går hurtigt nok med klimaet og den grønne omstilling, som var i tvivl om han selv gjorde nok, og som var nysgerrig på, hvad religionerne havde at byde ind med. Programmet bliver vist sendt en gang i midten af juli.

Nogle af de samme spørgsmål havde vi også oppe at vende her for en uge siden ved Danske Kirkers Råds årsmøde, som jeg som formand fik lov at indlede med en samtale med vores kirkeminister Joy Mogensen om hendes første år i ministerstolen og om hvordan det går med de tre mærkesager, hun meldte ud ved til tiltrædelse: trossamfundenes bidrag til den grønne omstilling, diakonien og samarbejdet om social retfærdighed i samfundet, og sammenhængen mellem land og by. Det blev til en fin samtale også med repræsentanterne fra de andre kristne trossamfund om troen som en inspiration både i forhold til det personlige og det fælles i lokalområderne i by og på land, i Danmark og ude i verden.

Som I kan se er der gang i debatten om kirke og samfund, og også derfor er det rigtig godt, at vi nu har fået ansat en kommunikationsmedarbejder på fuldtid, Sidsel Drengsgaard, som begynder her på stiftet d. 1/9. Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet.

I juni blev det også muligt at samles til bispemøde et par dage i Haderslev. Dejligt at se kollegerne igen som andet end skærmbilleder. Her i Roskilde kunne vi holde Landemode med gudstjeneste og poser med sandwich og drikkevarer til gæsterne og besøg i vores have, som vi plejer. Og så blev det til mange samtaler og møder med ansøgere og menighedsråd om nye præster her i stiftet. En af dem, Kærne Foresom havde jeg til bispeeksamen. Det brugte vi 4 gode timer på, og nu er Kærne så klar til ordination i Domkirken på tirsdag og indsættelse i Rye og Kirke Sonnerup på næste søndag.

Hvad så med juli? Læsø og sommerhuset kalder på os og familien! Vi glæder os bl.a. til et par uger med børnebørnene inden de i august tager med deres forældre til Edinburgh, hvor de skal bo og arbejde de næste 2 år.

 

Peter Fischer-Møller