Biskoppens månedsbrev
Nyheder

Biskoppens månedsbrev Januar 2022

Vi går mod lysere tider og næsten alle corona-restriktioner ophæves. Biskoppen ser frem til både hverdag og fest i Roskilde Stift fri af coronaens begrænsninger 


Af Peter Fischer-Møller

Det blev en mærkelig jul. 

Ikke så corona-kaotisk som sidste år, men alligevel helt anderledes. For ganske vist kunne vi holde julegudstjenester med mundbind og coronapas eller deltagerbegrænsning og hensynsfuld afstand, men mange valgte at blive hjemme for ikke at risikere at blive smittet eller intetanende selv at komme til at smitte andre. 

Så der var rundt om i stiftet juleaftensgudstjenester med otte og 10 og 15 deltagere. Et enkelt sted kom der slet ingen til én af de i alt fem gudstjenester, der var planlagt i en landsbykirke. Og i Domkirken, hvor jeg selv prædikede, plejer der at være mere end 2000 deltagere, i år var der 300.

Det gik stærkt med vaccinationerne i december og januar. Rigtig mange har fået det tredje stik, og omikron-varianten, som tog over, viste sig at smitte vildt, men til gengæld blev de smittede ikke så syge.

Lige nu smitter børn hinanden og deres forældre, og der er som forudsagt af eksperterne tårnhøje smittetal, men færre indlagte på sygehusene.

Og i dag kom så meddelelsen om, at fra på tirsdag den 1. februar regner man i Danmark ikke længere corona for en samfundskritisk sygdom, og derfor ophæves næsten alle de restriktioner, vi har levet med det meste af tiden de sidste to år.
 

Tak! 

Tak til alle de mange, som har guidet os igennem de sidste to mærkelige corona-år. 

Tak til læger, sygeplejersker og SOSU assistenter for deres indsats overfor de syge og de særligt sårbare. Tak til sygehuspræsterne for deres indsats. 

Tak til virologerne og de andre specialister, som har rådgivet, så vi som samfund har kunnet finde vej igennem en pandemi, som vi kun gradvis lærte at forstå. 

Tak for den tillid, vi generelt har til myndighederne, og som har gjort, at store dele af befolkningen er blevet vaccineret, og at der også har været plads til dem, der er skeptiske overfor vaccinerne. 

Tak fordi, vi har passet på hinanden, så vi som samfund er kommet rimeligt gennem pandemien. 

Tak til alle jer gode præster, kirkeligt ansatte og menighedsråd for at vi har kunnet være kirke i og for det danske folk i en svær periode.


Vi skal øve os i at turde

Nu skal vi så til at vænne os til en mere almindelig hverdag. Hvor vi skal turde mødes igen. Hvor vi skal turde gå i kirke igen, hvor vi skal byde ind til møder og foredrag, til babysalmesang og seniorklub, og hvor vi måske risikerer at blive smittet - som vi også blev det før corona - men hvor vi tør tro på, at det ikke er så alvorligt, og at vi ret hurtigt bliver raske igen.

Vi skal øve os i at turde turde. Og glæde os over at være sammen.

Det er vigtigt i almindelighed og for os kirkefolk i særdeleshed, for den kristne tro lever ved at blive delt!


Bispemøde, ordination og dronninge-besøg 

Januar begyndte for mit vedkommende med familiehygge - børnebørnene og deres forældre var på julebesøg, og det var herligt. 

Så blev det bispemøde i København med mange vigtige emner på dagsordenen: Folkekirkens grønne omstilling, liturgi, behov for flere præstestillinger, planer om et nyt folkekirkeligt intranet til erstatning for det ikke særligt højt elskede DAP. Og stort fokus på præsters psykiske arbejdsmiljø.

To nye præster, Mille Bang og Marcus Greiner Hultberg var til bispeeksamen og blev ordineret her i mandags til glæde for menighederne i Himmelev, Røsnæs og Raklev. 

Og vi fik i Roskilde Domkirke besøg af den kongelige familie i anledning af 50-året for kong Frederik d. 9.s død. Det var smukt og på en gang alvorligt og festligt. Men de fleste festligheder i anledning af dronningens regentjubilæum måtte jo desværre udskydes på grund af corona. 


Ny dato for 1000-års fejring

Også vores egen 1000-års stiftsjubilæum måtte vi udskyde. Det er nu planlagt til weekenden den 19. til 21. august 2022 - og vi må indtil da trøste os med Søren Kierkegaards ord om forventningens glæde. 

Og gå på opdagelse i 1000-års universet her på stiftets hjemmeside. Her kan I både læse stiftets 1000-årige historie, finde og læse jubilæumsmagasin og se en jubilæumsfilm, som er produceret i anledning af 1000-året. Måske det hele kan inspirere til lokale arrangementer i sogne og provstier. 

I kan også selv bidrage til fortællingen om 1000-års kirkeliv i Roskilde Stift. Læs mere om det her.
 

Bidrag til de himmelske dage

I løbet af januar har jeg haft de årlige LUS (Leder Udviklings Samtaler) med stiftets provster. 

Og ind imellem har jeg fornøjet mig med at omdanne otte kilo pomeranser til 30 kilo pomeransmarmelade.

Nu ser vi frem mod lysere tider i februar. Et nyt stiftsråd skal for alvor til at komme i arbejdstøjet. Hele fire nye præster skal til bispeeksamen. 

Planlægningen af Himmelske Dage i Roskilde til maj er ved at være på plads, og nu skal vi have styr på alt det praktiske. Det bliver en kæmpe festival i Kristi Himmelfartsdagene den 26. - 29. maj 2022. 

Vi venter omkring 30.000 deltagere og vi har brug for rigtig mange frivillige til at hjælpe med gode, hyggelige og inspirerende opgaver. Der er brug for alle, der har tid og lyst. Se mere på Himmelske Dages hjemmeside og ring eller skriv gerne til Himmelske Dages sekretariatet. Find kontakt-information her.

Hvis coronaen arter sig, kan det forhåbentlig også for Bentes og mit vedkommende blive til et vinterferiebesøg hos børnebørnene og deres forældre i Edinburgh.

Jo, der er lys for enden af corona-tunnelen. Eller rettere: Vi er faktisk kommet ud af den og på vej ud i livet igen. Sammen.
 

Biskoppens hilsen 

Når Roskilde Stifts nyhedsbrev udkommer, indledes det altid med en hilsen fra biskoppen, der ser tilbage på den forgangne måned og frem mod den kommende. Skriv dig op til nyhedsbrevet her - og modtag biskoppens hilsen.