Biskoppens månedsbrev
Nyheder

Biskoppens månedsbrev Januar 2021

I januar har livet mestendels udfoldet sig online. Biskoppen savner supplementet til de saglige drøftelser: At kunne drikke kaffe sammen, spise sammen og bare sidde i en pause og fortælle dårlige vittigheder


Af Peter Fischer-Møller

Efter den mærkelige corona-nedlukkede jul blev det nytår, og jeg holdt en kort nytårsgudstjeneste i Domkirken. Alene med domprovsten, en organist, en kirkesanger, en kirketjener og én, der styrede kameraet.

Årets første bispemøde, som plejer at være i København i forbindelse med Dronningens nytårskur, blev i år online.  Rigtig godt, at det kan lade sig gøre. På en måde er det meget effektivt, men der mangler virkelig noget, når man ikke ud over de saglige drøftelser kan drikke kaffe sammen og spise sammen og bare sidde i en pause og fortælle dårlige vittigheder.

Min søn og svigerdatter og de tre børnebørn, som vi havde haft på julebesøg – det var bare så heldigt og dejligt, at det kunne lade sig gøre – vendte efter 14 dage her i Roskilde hjem til det endnu mere corona-udfordrede Skotland, og det blev hverdag igen.
 

7000 gudstjenester – ét tilfælde af smittespredning

Dagene blev langsomt længere, vaccineringen begyndte, og vi kunne igen samles til gudstjeneste – dog kun en halv time ad gangen, med håndsprit og mundbind, med meget god afstand og uden salmesang. Men det er dejligt igen at være i kirke sammen, og samtidigt er det godt og trygt at vide, at denne form for corona-opmærksom kirkegang kun rummer en minimal smitterisiko. Vi har holdt mere end 7000 gudstjenester og kirkelige handlinger i Roskilde Stifts 330 kirker i de ti måneder pandemien indtil nu har varet, og vi har kun fået indrapporteret ét tilfælde af smittespredning, der kunne relateres til en gudstjeneste. Tak for jeres påpasselighed og omhu!

Myndighederne har ud over gudstjenester også fundet det forsvarligt, at der holdes fysiske menighedsrådsmøder. Det gjorde det muligt for mig at deltage i en række orienterende møder i forbindelse med præsteansættelser rundt om i stiftet: I Vig, Greve, Herfølge og Solrød. Alt sammen med stor afstand mellem deltagerne og rigelig med håndsprit. Der er nu valgt præster, som tiltræder i den kommende måned. Velkommen til jer!
 

Virtuel biskop

Meget foregår dog stadig virtuelt på skype, TEAMS og Zoom. 

Sådan var vi en flok på 80 samlede hver for sig på tværs af kirkesamfund til fællesmøde i Danske Kirkers Råd. Her havde vi en meget spændende drøftelse med Henrik Bo Nielsen, DR’s direktør for børne- og kulturområdet, hvorunder religion og tro også hører.

Vi har også mødtes på TEASMS til midtvejskonference om det igangværende liturgiarbejde og overvejelserne omkring mulige ændringer i rammerne for gudstjenester og kirkelige handlinger. Der var 52 deltagere fra Roskilde Stift, og vi har samlet en række Roskilde-reaktioner her. 

I går holdt vi nytårskur for stiftets præster på Zoom med tankevækkende og foredrag om synd og dåb.

Januar er også tiden for LUS (Leder Udviklings Samtaler) med stiftets provster. Der er mulighed for at mødes enten fysisk eller online. De fleste provster har foretrukket fysiske møder med kaffe J. Under alle omstændigheder er det både nyttigt, inspirerende og hyggeligt at have god tid til at få talt sammen. Jeg har dertil været inviteret til virtuelle provstikonventer i flere provstier, hvor jeg har fået lejlighed til at drøfte corona-udfordringer med stiftets præster.


Foråret er ligeglad med corona

Februar står for døren. Vi havde håbet, at corona-situationen var lettet så meget, at der igen kunne blive lukket lidt mere op for samfundet, men den engelske mutation skal holdes i ave, og vi må forberede os på at fortsætte med samme restriktioner, som vi har haft i januar.

Men foråret er ligeglad med corona og diverse mutationer. De første erantis har foldet deres grønne kjoler ud og står og smiler gult mod solen, og vintergækkerne skyder modigt gennem den let snedækkede jord.

Vi biskopper er sammen med provster, præster, menighedsråd og kirkeministerium i gang med et arbejde, der kan understøtte de mange initiativer, der allerede er i gang i folkekirken omkring klima, miljø, biodiversitet og bæredygtighed. Her har Roskilde Stift med stiftsudvalget Grøn Kirke været i gang i mange år, og vi ser frem til det udvidede og intensiverede samarbejde.

Og så arbejdes der ihærdigt videre med planlægningen af Himmelske Dage i Roskilde 26. maj til 29. maj 2022. Vi glæder os allerede!
 

Biskoppens hilsen 

Når Roskilde Stifts nyhedsbrev udkommer, indledes det altid med en hilsen fra biskoppen, der ser tilbage på den forgangne måned og frem mod den kommende. Skriv dig op til nyhedsbrevet her - og modtag biskoppens hilsen.