Biskoppens månedsbrev
Nyheder

Biskoppens månedsbrev April 2022

Den seneste tid har budt på alt fra bispeeksamen til besøg hos pave Frans. Og en meget lang togtur 


Af Peter Fischer-Møller

I disse uger er vores tanker og bønner med de millioner af mennesker, der lider i forbindelse med Putins krig i Ukraine. Mange steder i stiftet gør kirkerne en indsats for at hjælpe de flygtninge, der kommer her til landet - og for at samle midler ind til krigens ofre i Ukraine. Tusind tak for det. 


Nye præster i stiftet

I februar var fire ansøgere til præstestillinger til bispeeksamen. Vi havde en inspirerende dag sammen, og alle fire bestod, så i marts kunne jeg ordinere dem alle: Emma W. Kolding til Sankt Jørgensbjerg Kirke, Anita Obeling Kring til Tveje Merløse Kirke, Maria Lessing til Karlslunde-Karlstrup Kirker og Lars Lyngberg-Larsen til Snesere Everdrup Pastorat. Jeg ønsker dem Guds velsignelse og alt godt i deres virke som præster her i Roskilde Stift.


Ledige provsteembeder

Vi har lige nu to af stiftets 12 provsteembeder ledige. Mette Magnusson stoppede i Stege-Vordingborg Provsti med udgangen af 2021, og Erhard Schulte Westenberg stopper i Tryggevælde Provsti med udgangen af april og er nu ved at afvikle den opsparede ferie. Begge steder har det været nødvendigt at foretage pastoratsændringer, inden provstestillingerne kunne slås op. Det har forsinket processen lidt, men nu er vi i gang og regner med at have nye provster på plads i løbet af sommeren.

Det nyvalgte stiftsråd holdt sit første fysiske møde i marts. Her drøftede vi arbejdet i stifterådets mange udvalg, og stiftsrådsmedlemmerne meddelte, hvilke udvalg, de ønskede at engagere sig i. Mange af rådsmedlemmerne engagerede sig i flere udvalg, så nu ser vi frem til et endnu bedre samspil mellem stiftsråd og udvalg i de kommende år.
 

Bispevisitats i Kalundborg

I marts var jeg på visitats i Kalundborg Provsti. Provst Jørn Noe havde samlet sognene i den gamle Kalundborg Kommune til en fælles samtale om det lokale kirkelige liv med særligt fokus på diakonien, som en af områdets præster nu får særligt ansvar for. Borgmester Martin Dam og flere af kommunens gode folk deltog. Vi fik talt om udviklingen i kommunen, og om hvordan kirke og kommune kunne arbejde sammen om nogle af de sociale udfordringer, som tegner sig.

 
Nyt formidlingscenter om Bibelen

I snart 16 år har der været gang i planer om at etablere et BIBLIARIUM, et formidlings- og oplevelsescenter for den store bibelske fortælling. De tre sjællandske stifter, København, Helsingør og Roskilde har arbejdet sammen om det, Kirkeministeriet har været involveret, private fonde har lovet støtte, og nu ser det ud til, at projektet kan blive realiseret. BIBLIARIUM får til huse i Sankt Andreas Kirke på hjørnet af Østre Farimagsgade og Gothersgade, samtidig med, at der bliver satset stort på digital formidling, så man kan få glæde af projektet i hele landet.

 

Til audiens hos pave Frans i Vatikanet i forbindelse med en provsterejse til Rom. Her hilser biskop Peter Fischer-Møller på pave Frans. 

 
Besøg hos pave Frans

Og så havde coronaen endelig sluppet sig tag så meget, ikke bare herhjemme, men også i resten af Europa, at vi kunne komme afsted på den længe planlagte provste-studierejse til Rom. Provsterne havde besluttet, at vi som grønt stift måtte begrænse vores klimabelastning mest muligt, så derfor rejste vi med tog. Det gik fint, og vi fik tid til mange gode samtaler undervejs. Rom tog imod os med masser af forårssol, og vi havde fem meget intense dage med samtaler om liturgi og arkitektur, økumeni og lokal og global diakoni. Vi kom også til audiens hos pave Frans.

Bispevalget i Roskilde Stift er nu i fuld gang. Fire kandidater er opstillet, og det første debatmøde blev holdt i sidste uge i Roskildehallerne. Det vil I komme til at høre meget mere om i de kommende måneder.


Vi glæder os til påske - uden corona

Vi glæder os - vist alle sammen -  til en påske uden særlige corona-restriktioner. 

Og - vi er mange, der glæder os til Himmelske Dage i Roskilde i Kristi himmelfartsdagene. Planlægningen er i slutfasen. Det store program er på vej ud og en særudgave af Stiftsbladet om Himmelske Dage, lander snart i jeres postkasser. I kan allerede nu læse det på stiftets hjemmeside. 

Inden vi når til Kristi himmelfart, skal vi sammen med Lolland-Falsters Stift holde et arbejdsmiljødøgn i slutningen af april, hvor vi samler provster og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Og så er der bispevisitats i Køge den 24. april, og inden vi når maj, skal jeg til mit sidste bispemøde i Ribe. 

Og så er det forår! 

 

Biskoppens hilsen 

Når Roskilde Stifts nyhedsbrev udkommer, indledes det altid med en hilsen fra biskoppen, der ser tilbage på den forgangne måned og frem mod den kommende. Skriv dig op til nyhedsbrevet her - og modtag biskoppens hilsen.