Biskoppens månedsbrev
Nyheder

Biskoppens månedsbrev April 2021

Nu må vi synge sammen igen! Efter tre en halv måned med skrappe restriktioner glæder biskoppen sig over forårets komme og lempelserne af restriktionerne for kirkelivet 


Af Peter Fischer-Møller

Frydeligt med jubelkor/ hilses vårens komme.

Sådan begynder Morten Børups 500 år gamle forårssalme som sætter ord på naturens skønhed og vores taknemmelighed over skaberværket.

Og nu kan vi igen synge med i jubelkoret!

Efter tre en halv måneds salmefaste, er corona-restriktionerne nu blevet lempet, så vi igen kan synge sammen i kirkerne. Og vi kan gøre det ved gudstjenester, som gerne må være længere end halv time, og vi kan gøre det sammen med flere, for arealkravet i kirkerne er nu sænket fra syv en halv kvadratmeter per kirkegænger til to kvadratmeter. Men selvfølgelig skal vi stadig passe på hinanden ved at holde afstand. Så vi går stadig med mundbind ind og ud ad kirken, bruger håndsprit og holder to meters afstand til dem, vi ikke er i nærmeste familie med, når vi synger.

Hvor er det herligt igen at kunne synge – ikke bare derhjemme foran fjernsynsskærmen, men sammen i kirkerne!


Påske i Niløse med champagne i glassene 

Men inden vi nåede så langt, fejrede vi påske i begyndelsen af april. Med korte gudstjenester, stor afstand og uden salmesang. Men det var godt at kunne holde gudstjeneste sammen i kirkerne! Sidste år var alle påskegudstjenester jo online.

Det var planen, at jeg skulle have prædiket ved en festgudstjeneste i Niløse Kirke sidste påske i anledning af færdiggørelsen af renoveringsarbejdet i kirken og afsløringen af den nye altertavle, prædikestol-udsmykning og farvesætning i kirken. Det kunne ikke lade sig gøre dengang, og kirken blev i mellemtiden taget i brug igen. Men i Niløse ville man ikke lade coronaen ødelægge muligheden for en fest, så den holdt vi så påskedag med herlig musik, besøg af kunstneren og champagne i glassene udenfor i forårsblæsten. Læs biskoppens prædiken til påskedag i Niløse Kirke.


Ny valgmenighed - og kirkeindvielse

I Slagelse har en gruppe folkekirkemedlemmer gennem længere tid ønsket at etablere en valgmenighed. Det lykkedes i det tidlige forår at få valgmenigheden stadfæstet ved kongelig resolution (det lyder da virkelig højtideligt), og jeg kunne efter påske sammen med provst i Slagelse Ulla Thorbjørn Hansen og menigheden indvie det 125 år gamle missionshus til kirke for valgmenigheden. Ugen efter blev den nye valgmenighedspræst ordineret sammen med en ny kollega, der tager fat ude i Tømmerup og Nyvang ved Kalundborg. Læs mere om den nye valgmenighed her. 

Her i april var der deadline for genopslaget af stillingen som rektor for Sjællands Kirkemusikskole, hvor Ole Brinth til august takker af efter en meget kompetent og højt værdsat indsats. Der var rigtig mange velkvalificerede ansøgere, så nu er bestyrelsen, som jeg er formand for, i gang med den spændende og svære opgave at udvælge Oles Brinths efterfølger.


Bispemøde i Roskilde med grønne kirkegårde på programmet

Og så blev det tid til bispemøde her i Roskilde. Det var planlagt til at finde sted i efteråret 2020, men på det tidspunkt strammede corona-situationen til, og vi gennemførte mødet virtuelt. Men her sidst i april så det hele lysere ud, og restriktionerne er blevet lempet. Med stor forsigtighed - og stiftskontorcheferne med på en skærm - holder vi nu bispemøde. Og det er rigtig godt og vigtigt igen at kunne sidde om et mødebord sammen og få drøftet de mange fælles anliggender, vi har på kryds og tværs i folkekirken.
 

Som en del af bispemødet besøgte biskopperne kirkeskoven i Holbæk Provsti. Kirkeværge og planchef i Holbæk Kommune Lotte Højgaard samt sognepræst Mikkel Vale fortalte om projektet med kirkeskoven. Provst i Holbæk Detlef von Holst fortalte ved samme lejlighed om provstiudvalgets miljøpulje. DR lavede optagelser af besøget til programmet "Giv os naturen tilbage". 
Foto: Anita Hansen Engdahl


Pinsegudstjenester i radioen 

Kom maj du søde milde! 

Maj står for døren med fuglesang, blomsterpragt, udsprungne bøgeskove og sang!

Pinsegudstjenesterne i radioen bliver transmitteret fra Roskilde Domkirke, hvor domprovsten prædiker pinsedag og jeg anden pinsedag. Og nu er det igen muligt at holde radiogudstjenester med menighed på kirkebænkene. Det er jeg glad for. For det ville virkelig have været mærkeligt at fejre Helligåndens komme og den kristne menigheds tilblivelse uden en menighed i kirkerummet!

Lige efter pinse er der inviteret til Stiftspræstestævne. Vi måtte sidste år på grund af corona-situationen aflyse stævnet, hvor op mod halvdelen af stiftets 290 præster normalt deltager. Vi har valgt i år at flytte det til Nyborg Strand, som har rigtig god plads. Der er indtil nu tilmeldt 90 deltagere, og vi glæder os rigtig meget til at se hinanden i virkeligheden.

Hvis coronaen tillader det, venter et besøg hos børnebørnene og deres forældre i Skotland længere ude i horisonten. Det glæder vi os også rigtig meget til.

 

Biskoppens hilsen 

Når Roskilde Stifts nyhedsbrev udkommer, indledes det altid med en hilsen fra biskoppen, der ser tilbage på den forgangne måned og frem mod den kommende. Skriv dig op til nyhedsbrevet her - og modtag biskoppens hilsen.