Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens hilsen
Nyheder

Tak til de mange kompetente frivillige

Biskoppens hilsen: Uden alle jer frivillige i kirken ville vi ikke have en folkekirke.

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen. Foto: Thorleif Ravnbak/Roskilde Stift

En sms tikker ind. Det er en af den slags sms’er, man først bliver ked af – men efter lidt tid også fylder en med taknemmelighed.

Beskeden jeg fik var, at Henrik Holten var død. Vi var mange, der mødte  op for at tage afsked med Henrik ved begravelsen den 3. marts fra Nørrevangskirken, for han var et kendt og elsket menneske. Henrik var en dygtig menighedsrådsformand i Nørrevangskirken og provstiudvalgsmedlem i Slagelse provsti. 

Ja, jeg tænker med taknemmelighed og respekt tilbage på den tid, hvor jeg som provst i Slagelse har fået lov til at kende og arbejde sammen med Henrik.

De kompetente frivillige
Jeg er fornylig blevet bedt om at skrive en artikel om frivillighed til Kirkefondets magasin ”Kirken i dag”. Jeg valgte at give mit indlæg overskriften: De kompetente frivillige. Da jeg skrev artiklen, var det ikke mindst et menighedsrådsmedlem som Henrik Holten, jeg havde i tankerne.

Henrik var et fantastisk menneske. Klog, imødekommende, engageret, dygtig, strategisk tænkende, omsorgsfuld, kreativ og hjælpsom. Hvad jeg vil kalde et helt igennem ordentligt menneske.

Jeg var MEGET glad for samarbejdet med Henrik, både før og efter han blev valgt ind i provstiudvalget. Jeg respekterede ham højt. Han var vores juridiske livline lokalt i Slagelse provsti. Som cand.jur. var han ikke kun god at vende juridiske spørgsmål med, han havde samtidig humor.

Henrik engagerede sig i at fremme kirkens liv og vækst. Han støttede op om samarbejder på tværs af sognene i provstiet. Som ny provst var det en stor hjælp og et stort privilegium at have en samarbejdspartner som Henrik Holten.

Jeg havde håbet, at Henrik kunne nå at være med den dag snoren til Nørrevangskirkens udvidelse skal klippes. Udvidelsen har han arbejdet hårdt for. Ja, Henrik har i det hele taget lagt mange timer i arbejdet for, med og i kirken, og det er et tab for os, at han nu ikke er iblandt os mere.

Jeg havde glædet mig til at invitere ham til Roskilde her til foråret. Men sådan skulle det så desværre ikke være.

Kræft er bare en møgsygdom! Det gik pludselig meget stærkt og sorgen river nu i os – med kærlighedens kræfter, sagt med ord fra en af de salmer, som vi sang ved bisættelsen. Salme 552 af Holger Lissner.

”Du griber os i mørket
og blidt mod lyset vender.
For selv om vi er adskilt,
er vi i dine hænder.
Og du var selv i mørket
den dag, da Kristus døde,
du rejste ham til livet
i påskens morgenrøde.

Med de ord vil jeg sige: Ære være Henrik Holtens minde

Og ære være enhver, som arbejder eller har arbejdet for at fremme kirkens liv og vækst her i Roskilde Stift.

Uden alle jer frivillige i kirken ville vi ikke have en folkekirke.

Medlem af menighedsrådet Uffe Vincentz Schiøtt, Tjæreby Sogn, er en af de frivillige ildsjæle, der arbejder for at fremme Folkekirken.

Og uden de ansatte – præster, musikere, gravere, kordegne, sognemedhjælpere, kirketjenere og alle I andre medarbejdere i stiftets 312 kirker, ville det også se sort ud.

Jeg håber derfor at møde mange af jer lørdag den 18. marts, hvor årets årets stiftsdag løber af stablen. ALLE frivillige og ansatte i Roskilde Stift er inviteret til at deltage!

Deltagelse i programmet i Roskilde kongrescenter inklusive frokost kræver tilmelding. 

Siden sidst

Den seneste tid har budt på mange besøg rundt i Stiftet, hvor der er mange smukke kirker.

Lyndby Kirke i Lejre Provsti

Ledige præsteembeder
Jeg har været til orienterende møde i Syv-Ørsted-Dåstrup pastorat, i Sct. Mikkels pastorat og i Johannes kirken i Greve. I Greve orienterede jeg om ansøgere til det ledige embede som provst i Greve-Solrød provsti.

Landmandsstævne
Jeg har deltaget i det årlige Kristeligt Landmandsstævne. Her var jeg inviteret til at tale om Folkekirken som sjælesørger.

 

Jeg har i februar afholdt årets anden bispeeksamen med efterfølgende ordination i Domkirken d. 19. februar af Steffen Bjerre-Nielsen. Han er nu sognepræst i Sct. Jørgensbjerg sogn, Roskilde Domprovsti.

Bispeeksamener og ordination
TV2 øst var til stede på dagen, hvor der var ordination af Steffen Bjerre Nielsen, og udsendelsen kan ses her

Besøg af 21 nysgerrige
Vi har i Palæet på Stændertorvet haft besøg af 21 kommende præster fra pastoralseminariet.

Pastoralseminar i Palæet på Stændertorvet i Roskilde. Foto: Thorleif Ravnbak/Roskilde Stift

For at blive præst i Folkekirken skal man efter at have afsluttet den teologiske uddannelse på Københavns eller Århus Universitet følge 19 ugers undervisning på pastoralseminariet.

Vores nye uddannelseskonsulent Mette Marbæk fortalte om uddannelsen ”NY præst”, som skal hjælpe de nye præster med at komme godt i gang med arbejdet lokalt og i folkekirken. Jeg fortalte om, hvad jeg som biskop forventer af dem, inden de kan få ansættelse som sognepræster. En samtale med biskoppen i det stift, hvor man søger stilling bør prioriteres og der venter også en bispeeksamen og efterfølgende ordination.

Stiftets teologiske konsulent Birgit O’Sullivan fortalte om vores nye stiftskort og om hvordan man skriver en god ansøgning, hvad der er vigtigt at få med, f.eks. motivation for netop dette embede og teologiske ståsted – og hvad der er mindre vigtigt, f.eks. ens studiejob i gymnasiet. De ni mænd og tolv kvinder var særdeles spørgelystne, så tidsplanen blev sprængt.

D. 24. februar blev der holdt mindegudstjenester mange steder i Roskilde Stift og andre steder i landet. Ved domkirkens fredagsandagt var der stillet et lyskors frem, hvor folk tændte lys og bad for ofrene for krigen i Ukraine, for jordskælvsofrene i Tyrkiet og Syrien, samt for andre der lider og har det svært, som vi hver især tænker på i denne tid. 

Besøg i Asnæs Kirke, Odsherred Provsti.

Den. 26. februar var jeg i Odsherred provsti. Først deltog jeg i en festgudstjeneste i Asnæs kirke, hvor der var pyntet flot op med blomster, der matchede bispekåben. Efterfølgende fortalte jeg om mine tanker for fremtidens kirke.

Senere på dagen var jeg inviteret til gudstjeneste i Egebjerg kirke, hvor jeg efterfølgende holdt et foredrag med titlen ”Forsoning og livshistorie - om at være sig selv uden at være sig selv ”nok".