Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens hilsen
Nyheder

Grundlovsdag er også en festdag i kirken

Mandag fejrede vi grundlovsdag. Jeg havde i den anledning fornøjelse af at besøge Midtsjællands Efterskole for at holde den ene af dagens grundlovstaler.

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen står forrest ved siden af Ebba Andersen, der kunne fejre 84-års dåbsdag den 4. juni. Bag dem ses menighedsrådsmedlemmer, præst m.fl. ved Fårevejle Kirke. Foto: Roskilde Stift

Grundlovsdag bliver af og til kaldt for folkekirkens fødselsdag. For med grundloven af 1849 blev den enevældige konges kirke, statskirken afskaffet og erstattet af folkekirken. Det var første gang ordet ”folkekirke” blev brugt i en officiel juridisk bindende tekst.

Vi er ellers vant til at tale om, at pinsen er kirkens fødselsdag, fordi Helligånden kom over de forsamlede disciple på pinsedag og gav dem mod til at gå ud og fortælle det gode budskab. De fik mod til at være kirke – men det er først og fremmest kirken med stort K - den verdensomspændende kirke, vi taler om og fejrer i pinsen.

Folkekirken i Danmark, med den folkelige forankring og de frihedsrettigheder, vi kender i dag, blev født med grundloven i 1849. Hermed blev ikke mindst ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og religionsfriheden sikret.

Religionsfrihed og dåb
Tvang i trosspørgsmål og i kærlighedsforhold fører sjældent til noget godt. En besindelse på, hvad vi selv står for, er det bedste udgangspunkt for samtale og for at træffe de nødvendige valg i livet.

Men er der så tale om tvang i trosspørgsmål, når forældre vælger at døbe deres barn?

Både ja og nej – forældrene træffer mange beslutninger for et barn ud af kærlighed til barnet. Barnet skal lære at spise, gå og tale (hvis det er muligt og ikke hindres af fysiske handicap). Der er i en vis forstand tale om at barnet tvinges til at lære at spise, gå og tale. Og på samme måde – i den samme ånd – er det vigtigt, at børn af kristne forældre døbes og siden oplæres i den kristne tro. For i dåben bliver barnet givet den største gave, en far eller mor kan give sit barn.

At udsætte dåben til barnet selv kan vælge at blive døbt – det svarer til, at man udsætter at lære et barn at tale, til barnet selv kan vælge hvilket sprog, det ønsker at tale. Og faktum er, at skulle barnet senere vælge at blive døbt som barn, så er det ikke muligt. Det er ikke muligt at skrue tiden tilbage. Forældrene træffer altså ved deres eventuelle fravalg af barnedåben et vigtigt valg på deres barns vegne. 

Jeg var i søndags til gudstjeneste i Fårevejle Kirke og mødte Ebba Andersen på 84 år, der fortalte mig, at det var hendes dåbsdag, og så langt tilbage, hun kan huske, ringede hendes mor til hende og ønskede hende tillykke med dåbsdagen. For som hun sagde, ”Hvad er mere vigtigt at huske på og fejre end den dag, hvor der blev slået korset tegn for mit ansigt og mit bryst?” Ebba Andersen gav mig lov til at fortælle om vores møde, og den gode ide er hermed givet videre. 

Med de ord vil jeg ønske os alle tillykke med grundlovsdagen og tillykke til enhver, der er døbt - og samtidig opfordre til at benytte anledningen til at sige eller synge tak med Brorsons ord:

Op da, I troende, Herrens udkårne,
kender dog Faderens kærlige sind!
Hjertens fortrolige, som hans Enbårne,
trænger i favnen ham tættere ind!
Takker for den uskattérlige ære,
at I hans sønner og døtre må være!
Halleluja, halleluja!

 

Siden sidst

Maj blev en indholdsrig måned med mange spændende opgaver, møder og gudstjenester.

4. maj i Roskilde

Ifølge en forordning af 27. marts 1686 ringes der aftenen før almindelig bededag (store bededag) fra kl. 18. Ringningen var en time, men kan forkortes, når biskoppen tillader det. 

I år blev der traditionen tro ringet i en hel time med Stormklokken i Roskilde Domkirke som man kan høre i videoen ovenfor. Stormklokken er støbt i bronze i 1511 og er landets største middelalderklokke, der stadig er aktiv. Den ringer kun ved jul, påske, store bededag samt ved landemode.

Står det til mig, så er ringningen aftenen før store bededag en tradition, som vi skal værne om sammen med traditionen med at spise hveder. 

Den 4. maj var der traditionen tro kransenedlæggelse ved mindestenen på Stændertorvet i Roskilde. Foto: Roskilde Stift.

 

Flere veje til at blive præst

Maj måned har også budt på en såkaldt §2 udprøvning – d.v.s. jeg har som biskop været med til at overvære en teologisk eksamen af en §2 ansøger, der blot manglede én eksamen for at være klar til at søge embede som sognepræst i folkekirken. §2 ansøgere er ikke nogle, der er mange af – det er en mulighed for den såkaldt ”uslebne diamant” for nu at bruge prodekanens udtryk.

Du kan læse mere om de forskellige veje til at blive præst i folkekirken her.

 

Festgudstjeneste i Solrød strandkirke

Kirkesanger Marianne Sivholm og organist Ove Mathiesen har begge 25-års jubilæum i Solrød Strandkirke i år. Foto: Solrød Kirke

Den 7. maj deltog jeg i festgudstjeneste i Solrød Strandkirke. Kirken fejrede 2x25 års jubilæum idet både organist og sanger har været ansat det samme sted i 25 år. Tillykke til organist Ove Mathiesen og kirkesanger Marianne Sivholm og tillykke til menighedsrådet, der har formået at ”holde på” gode medarbejder i så mange år.

Festgudstjeneste i Solrød Strandkirke. Foto: Roskilde Stift

 

50 års jubilæumsfest for Greve-Sorlød, Køge-Lejre og Roskilde Distriktsforening

Koret sang smukt ved 50-års jubilæumsfesten i Greve. Foto: Roskilde Stift

Den 10. maj deltog jeg i 50-års jubilæumsfest for Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde Provstier i Johanneskirken i Greve. 

Fejringen begyndte med en gudstjeneste med kirkebogsførende sognepræst som prædikant. Efter gudstjenesten var der lidt at spise i de tilstødende lokaler, der blev holdt taler og vi lyttede til korsang. Jeg holdt en kort tale, hvor jeg bl.a. sagde følgende:

”Slægt følger slægtes gang – og det er takket være de tidligere slægters indsats for folkekirkens liv og vækst, at vi fortsat har en folkekirke og en distriktsforening for den sags skyld.

”Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier varetager menighedsrådenes interesser, fremmer deres indbyrdes samarbejde og tilbyder ydelser efter lokale behov”, sådan står der i jeres vedtægt.

Specielt det med at fremme det indbyrdes samarbejde og opmærksomheden på de lokale behov – synes jeg er værd at fremhæve! Tak for det! Tak for jeres store indsats for fællesskabet – for kirkens liv og vækst.”

 

Bestyrelsesmøde i Slagelse kloster og møde i Sæby-Gershøj menighedsråd

Sæby-Gershøj menighedsråd lavede en flot præsentation af sine aktiviteter. Foto: Roskilde Stift

Den 11. maj var der bestyrelsesmøde i Slagelse Kloster, hvorefter turen gik til Sæby-Gershøj menighedsråd, som havde inviteret mig til at være med til et menighedsrådsmøde for at høre om, hvad der foregår i lige netop deres sogn og for at tale med mig om muligheden for at lave andre gudstjenester på andre tidspunkt end søndag kl. 10.

Det var en god aften, hvor jeg fik lov til at se og høre mere om det gode arbejde, som finder sted i pastoratet. Sæby-Gershøj menighedsråd samarbejder med Kirke Hyllinge, Lyndby og Rye-Kirke Sonnerup sogne i Lejre Provsti, og for det gode samarbejde, har de tidligere faktisk modtaget Palladius-prisen!

Menighedsrådet havde lavet en flot præsentation med billeder, og jeg kan kun opmuntre andre menighedsråd til at gøre det samme. Det var en flot præsentation, som vil egne sig til at blive brugt til det årlige pligtige menighedsmøde, hvor menighedsrådet skal invitere alle i pastoratet til at høre om, hvad der foregår, og hvad man har af planer for det kommende år.

 

Nordisk heraldisk konference med gudstjeneste i Domkirken og reception i Landemodesalen

Anton Pihl, medlem af styrelsen for Nordisk Heraldisk Selskab, Ulla Thorbjørn Hansen og Ronny Skov Andersen, kgl. våbenmaler og heraldisk konsulent ved Rigsarkivet, der har tegnet våbenskjoldet. Foto: Nordisk Heraldisk Selskab

Den 12. maj stod jeg for en gudstjeneste i Domkirken i anledning af, at Nordisk Heraldisk Selskab i år holdt konference i Roskilde og ønskede at begynde konferencen med en gudstjeneste.

Ved receptionen fik jeg overrakt et nyt våbenskjold, som blev ledsaget af en tale af medlem af styrelsen og museumsinspektør Anton Pihl, hvor han fortæller om det nye våbenskjold. Anton Pihl er for nyligt blevet valgt som formand for Landsforeningen af Menighedsråd. 

Læs mere om Roskilde Stifts våben her. 

 

Bispeeksamen og andagt i Domkirken

Simone Nøhr Bille Strøbæk underskriver præsteløftet. Foto: Roskilde Stift

Den 19. maj havde jeg endnu engang fornøjelsen af at gennemføre en bispeeksamen. Denne gang var det med Simone Nøhr Bille Strøbæk, som skal ordineres den 11. juni kl. 17.00. Jeg prøver så vidt muligt at placere bispeeksaminerne enten en fredag eller en onsdag, hvor vi kan slutte eksamen af med at gå til gudstjeneste sammen.

 

Maj måned har desuden budt på en del samtaler med provster, præster og menighedsråd. Jeg har holdt en række foredrag, og der har været orienterende møder i Himmelev, Jyllinge og Vordingborg.

 

Årligt møde i SUK (Samtaleforum for Unge og Kirke) i Vejle

Jeg har fået fornøjelsen af at repræsentere biskopperne i SUK. SUK er en forkortelse for ”Samtaleforum Unge og Kirke”. Samtaleforummet er et landsdækkende netværk, som løbende arbejder med at styrke og udvikle forholdet mellem unge og folkekirken.

I netværket sidder repræsentanter fra en bred gruppe i og omkring folkekirken, de folkekirkelige børne-og ungdomsorganisationer (FDF, KFUM og K), ungdoms- og gadepræster, repræsentanter fra stifterne og Landsforeningen af Menighedsråd.

Det er muligt at læse mere om SUK’s arbejde på folkekirken.dk: SUK | Folkekirken.dk

 

Indvielse af skovkirkegård og afsked med provst Lars Poulsen

Formand for menighedsrådet i Roskilde Domkirke Bjarne Hald, biskop Ulla Thorbjørn Hansen, kirkegårdsleder Rasmus Juhl Christoffersen og domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen. Foto: Roskilde Stift

Den 26. maj var jeg med til indvielse af Skovkirkegård på Østre Kirkegård i Roskilde.

Læs mere om den nye skovkirkegård midt i Roskilde by her.

Indvielse af Skovkirkegård på Østre Kirkegård i Roskilde. Foto: Roskilde Stift

Umiddelbart efter indvielsen var der andagt i Domkirken, hvor jeg talte om forandring og stillede spørgsmålet: Er forandring mulig – kan et menneske forandre sig grundlæggende? Det korte svar på spørgsmålet er: ja! Mennesker kan forandre sig – vi behøver bare at tænke på apostlen Paulus, som gik fra at være en forfølger af de kristne til at være apostel og omrejsende prædikant. Ja, det er netop et hovedbudskab i den kristne forkyndelse, i pinsens under, som vi netop har fejret landet over. Vi har fejret, at vi rent faktisk kan komme til at forstå det fremmede, at forandring kan ske, at vi kan komme til at tro, at Gud gør det muligt for et menneske at se verden med nye øjne, at forbedring kan ske, at et menneske kan gå herfra og ændres på sin vej.  Det sker ikke ved egen kraft, men ved Guds indgriben. Som et under i et menneskes liv, kan vi fjerne os fra mørket og gå imod lyset. 

 

Efter dagens andagt gik turen til Benløse, hvor jeg var med til afskedsreception for provst i Ringsted-Sorø provsti Lars Poulsen, som har udført et kæmpe arbejde som sognepræst og provst igennem mange år og det seneste år samtidig har hjulpet til som provst i Slagelse provsti. Der var mødt mange op for at sige tak og ønske Lars Poulsen alt godt fremover.

Provst Lars Poulsen taler ved sin afskedsreception. Foto: Roskilde Stift

 

Pinse i Asnæs og på Sejerø

Ulla Thorbjørn Hansen på vej til pinsegudstjeneste på Sejerø. Foto: Roskilde Stift

Pinsedag var jeg inviteret til at prædike først i Asnæs Kirke og dernæst på Sejerø.

 

Årets stiftspræstestævne i Køge

På festaftenen dansede vi imellem retterne til klezmermusik og jeg fik lov til at spille med i bandet. Foto: Roskilde Stift

Årets stiftspræstestævne fandt som noget nyt sted i Køge d. 30/5-1/6. Det var som altid godt at blive inspireret af faglige oplæg og samtaler med gode kolleger fra hele stiftet. Fokus var på kirken og teologien i en krisetid. Gennem foredrag blev det belyst, hvordan teologien kan give håb i en verden med store udfordringer, der gør livet sårbart og usikkert.

En gruppe præster stod for årets revy. Foto: Roskilde Stift

 

Velkommen til to nye provster:

Det er med glæde, at jeg modtog besked fra Kirkeministeriet om, at to nye provster er udnævnt pr. 1. juni. Ringsted-Sorø – Marianne Lekven Agerholm

Greve-Solrød – Sofie Frost Bondorf

 

Landemodegudstjeneste d. 21. juni kl. 10.00 i Domkirken

Ved årets landemodegudstjeneste skal intet mindre end 5 nye provster kreeres.

Det gælder følgende provster:

Tryggevælde – Ole Bjerglund Thomsen

Stege-Vordingborg Jesper Larsen Svendsen

Slagelse – Stefan Lamhauge Hansen

Ringsted-Sorø – Marianne Lekven Agerholm

Greve-Solrød – Sofie Frost Bondorf

 

Der er således tale om en helt særlig festgudstjeneste – en god anledning til igen at mødes på tværs af det store stift.

 

Læs mere om Landemode 2023 og tilmeld dig her

 

Ca. kl. 13.30 kan man opleve en helt særlig klokkeringning fra Domkirken, fordi Margretheklokken kun bruges ved denne ene lejlighed hvert år. Klokken kaldes også Den stumme og Jerngryden. Den ringer, når biskop, stiftsamtsmand, domprovst og stiftets provster går i samlet flok fra domprovstens bolig via Domkirken til møde i Landemodesalen. Foto: Roskilde Stift