Udvalg
Reformationsjubilæum

Medlemmer

 • Peter Fischer-Møller
 • Jens Arendt, domprovst
 • Kirsten Vej Petersen
 • Bodil Therkelsen
 • Michael Rønne Rasmussen, sognepræst
 • Kristian Olesen, domorganist Roskilde Domkirke
 • Peter Arendt, organist Haslev
 • Anders Holm, universitetslektor Københavns Universitet
 • Ulla Britt Sørensen, sognepræst, Skt. Jørgensbjerg Kirke
 • Anne Rosendal, Roskilde Domsogns Menighedsråd
 • Jørn Noe, provst, Kalundborg Provsti
 • Christina Inés Wandel, sognepræst, Jersie
 • Poul Damsgaard, Slagelse
 • Eigil Andreasen, sognepræst, Lille Heddinge-Havnelev-Højerup
 • Rasmus Dreyer, sognepræst, Roskilde Domkirke
 • Hans Michelsen, stiftsbibliotekar
 • Anne-Marie Nybo Mehlsen, sognepræst, Vigersted-Kværkeby

Kommissorium

At forberede fejringen af reformationsjubilæet 2017.


Stiftsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2014 udvalgets kommissorium.