roskildestift.dk
Stiftspræstestævne

Velkommen

Præster i Roskilde Stift indbydes til årets Stiftspræstestævne, der finder sted i dagene 6. til 8. juni på Liselund Møde- og Kursussted i Slagelse.

Temaet er i år er ”ortodoksi – troens orientering?”.

De står bag

Programmet er udarbejdet af bestyrelsen for Roskilde Konvent: Peter Fischer-Møller; Eigil Ingemann Andreasen; Vagn Birk Jensen; Lars Storm Kristensen; Caroline Kollenberg Thisted; Ulla Pierri Enevoldsen; Anne-Marie Nybo Mehlsen; Marianne Lekven Agerholm.

Husk at melde afbud

Har du har tilmeldt dig, men bliver forhindret i at komme, er det vigtigt, at du melder afbud.

Hvis du senest en uge før stævnet ved, at du alligevel desværre ikke deltage i alligevel, så giv besked til Roskilde Stift enten på kmros@km.dk eller tlf 4638 1920.   

Bliver du forhindret på selve dagen, skal du sende afbud til provst Vagn Birk Jensen, tlf 2329 1304.

En lille appetitvækker til stævnet

Niels Henrik Gregersen skriver i indledningen til ”Den generøse ortodoksi”:

”Der skal passion til at søge og leve troen, og passion er, hvad de betydelige teologer til enhver tid har haft. Men de klogeste af dem har samtidigt vidst, at ortodoksi ikke bare betyder at have den rette tro i betydningen: de korrekte meninger om Gud. Ortodoksi betyder at tro på den rette måde, dvs. i retningen mod Gud – uden at bilde sig ind, at man kan definerer Gud eller mennesket ud fra et lille sæt nok så rigtige forestillinger. Ortodoksien handler i sidste ende altid om at bruge kristendommen – om at leve troen, håbet og kærligheden på en åbnende og afbalanceret måde. ”

Med årets Stiftspræstestævne vil vi gerne uddybe, udforske og udfordre begrebet om ortodoksi som en orientering, en ”rettethed”, mere end som et sæt afgrænsende normer; mere som et landskab end som et hegn, der holder de underdanige indenfor folden.

Foruden Niels Henrik Gregersen, taler teologer som Lars Sandbeck om den kristne tro mellem ortodoksi og heterodoksi, – et spørgsmål om identitet og / eller relevans (Moltmann). Gerd Theissen tegner os en syntese af dogmatik (Barth) og poesi (Bultmann) i et tredje perspektiv med inspiration fra Ricouer.

Christine Tind Johannessen-Henry tager udgangspunkt i praksis og udfolder en situeret teologi; en ”hverdagskristendom”, der søger det meningsfulde. Iben Krogsdal fletter frygtløst og virtuost nutidens sprog i en gendigtning af Luthers salmer, og radiovært Anders Laugesen runder Stiftspræstestævnet af med at tage os med ind i den ortodokse tradition, hvor teologiens centrum er mødet med Gud i liturgien og i hjertets lovprisning.

Her er ikke tale om en konservering eller præservering, men om en anskueliggørelse af sprog og liturgi som ”poesis” (skabende), når det, ligesom en prisme bryder lyset, gengiver/ reflekterer Gud i nye farver.