Provstier
Netværk i provstierne

Netværk i
provstierne

Læs mere her om, hvad der sker i de enkelte provstier.

 

Tekst Maria Harms, sognepræst, Roskilde Domsogn Foto Bo Nygaard Larsen

I foråret 2015 har Det Homiletiske Netværk stået for at arrangere og gennemføre fem workshops På stiftsplan med Maibritt Saerens. To præster fra hvert provsti havde fået mulighed for at komme med. Hver workshop havde titlen Legemets retorik - fra døde ord til levende tale. Der var stor tilslutning og lange ventelister.


I de enkelte provstier er følgende initiativer sat i gang:

Roskilde Domprovsti
Der er to arbejdsgrupper, som flere end halvdelen af provstiets præster deltager i. Den ene mødes en gang om måneden, arbejder med fokus på prædikenforberedelse. Planlægger at inddrage billedprædikener. Har også fokus på liturgi. Bruger to timer hver gang. Den anden mødes og en gang om måneden, arbejder med fokus på prædikenfremførelse. Hver gang prædiker to prædikanter og får struktureret feedback fra gruppen. Bruger to timer hver gang.


Stege-Vordingborg Provsti

To prædikengrupper er kommet op at stå i Stege-Vordingborg Provsti. Ti præster meldte sig. Ankerpræsten gennemførte individuelle interviews med hver af de interesserede præster for at se, hvilke temaer de særligt interesserede sig for. Derefter blev præsterne fordelt i grupper, som mødes 1 gang om måneden.  Der har været en workshop og studiedag om Dynamisk Homiletik ved Maria Harms.


Køge Provsti
Mailstreng med idéforslag til prædikener på initiativ af ankerpræsten.

Greve-Solrød Provsti

Provstiets præster mødes hver måned og flere gange har disse dage har homiletisk tema. Flere arbejdsgrupper arbejder med prædikener.

Holbæk Provsti
I Holbæk mødes prædikegruppen hver måned og arbejder med udveksling af prædikenideer og kollegers kommentarer til videooptagelser. Det er meget givende at mødes i en lille gruppe fire-seks personer, hvor alle får plads til kommentarer og kommer på banen.
Og det skaber noget nyt og anderledes, når der bliver optaget med billede og lyd, som bagefter danner udgangspunkt for en samtale om, hvordan og hvad, vi formidler med kroppen. Det er en smule grænseoverskridende for nogle, men også meget givende at få et nyt syn på sig selv. Bagefter rundsendes ideer, fortællinger, prædikener, som vi har omtalt under mødet.


Kalundborg Provsti
En gruppe, som mødes fire gange om året og taler de kommende måneders tekster igennem. Vi mødes en onsdag kl. 9 – 11.30. Vi forbereder hver et kort oplæg til cirka to søndage, idet vi er seks i gruppen. Fordelen ved denne arbejdsform er, at vi får overblik over en periode og er vågne for inspiration til søndagenes temaer. Tanker om dagen i kirkeåret: Teksterne, temaer og stikord, Prædikenens udfoldelse – erfaringer, eksempler, fortællinger, Salmer, Kollekter og idéer til kirkebøn.

En anden gruppe udveksler prædikeninspiration til den kommende søndag via e-mail. Vi har et skema, som jeg sætter i gang først på ugen med korte kommentarer til de enkelte tekster og oplæg til inspiration. Derefter fylder de seks deltagere på via 'svar til alle'. Vi deler også forslag til salmer og kollekter. Fordelen ved denne arbejdsform er, at den ikke er særligt forpligtende, og man bidrager efter eget ønske, tid m.m.
  

Lejre Provsti
Der er blevet afholdt flere homiletikdage for præsterne i Lejre Provsti


Stege-Vordingborg Provsti
To prædikengrupper er kommet op at stå i Stege-Vordingborg Provsti. Ti præster meldte sig. Ankerpræsten gennemførte individuelle interviews med hver af de interesserede præster for at se, hvilke temaer de særligt interesserede sig for. Derefter blev præsterne fordelt i grupper, som mødes én gang om måneden.


Ringsted–Sorø Provsti
Ankerpræsten har valgt den fremgangsmåde at kontakte præsterne enkeltvis og i mindre grupper for at høre deres ønsker og ideer. På den måde fremkom der både en række konkrete forslag og nogle større visioner. Man vil nu arbejde videre med at finde ud af, hvilke ideer der er stemning for og hvad man vil tage fat på først


Slagelse/Skælskør Provsti
Der er blevet skabt en prædikenforberedelsesgruppe. I en periode mødes præsterne ugentligt for at drøfte den kommende søndags tekster til prædiken forberedelse og idéudveksling.


Ods og Skippinge Provsti
Her sonderes terrænet. Der planlægges en homiletisk mailstreng. Fokus ligger på at skabe en gruppe med fælles interesse, som gensidigt bakker hinanden op. Der har også været en homiletisk formiddag med en oplægsholder, altså en art kapitel.


Tryggevælde Provsti
Næsten alle præster i provstiet (22) er på et mail-netværk. På skift sender ankerpræsten idéer ud om den kommende søndags prædiketekst på en fællesmail tirsdag-onsdag.