Luther Lagkage
Konkurrenceregler

Sådan deltager du
i Luther Lagkage

 1. Indsend din idé til en Luther Lagkage. Du behøver ikke have en færdig opskrift. I første omgang er det alene din idé, der bliver vurderet.
 2. Hver deltager må indsende flere forslag.
 3. Alle, der den 1. september 2016, er fyldt ti år kan deltage i konkurrencen Luther Lagkage. For deltagere under 18 år kræves forældres eller værges underskrift.
 4. De indsendte forslag skal være originale og må således ikke kopieres fra andre opskrifter. Det er dog tilladt at hente inspiration i andre opskrifter.
 5. Lagkagerne skal i videst muligst omfang være lavet af økologiske og/eller bæredygtige råvarer råvarer i henhold til Roskilde Stift stillingtagen til klimaet og engagement i Grøn Kirke.
 6. Samtlige indsendte forslag skal bære titlen Luther Lagkage. Det er dog tilladt at tilføje et eller flere ord efter Luther Lagkage.
 7. Ved deltagelse i konkurrencen giver deltageren Roskilde Stift ret til at gengive de færdige opskrifter i alle former for medier og publikationer, trykte såvel som digitale.
 8. Et dommerpanel udpeger de 20 bedste forslag til at deltage i en finale. Til finalen skal finalisterne medbringe deres kage i fysisk form og færdiglavet, hvorefter dommerne smager, bedømmer og træffer deres beslutning.
 9. Hver finalist modtager et diplom med dommernes underskrifter. Der er ingen præmier i konkurrencen.
 10. Forslag skal indsendes til medie- og kommunikationskonsulent Bo Nygaard Larsen senest den 1. september 2016 på e-mail bnl@km.dk. Husk at anføre navn, alder og erfaring med kagebagning.
 11. Tidsfrist 
  Den 1. september 2016 kl. 12.00 er sidste frist for indsendelse af opskrifter med beskrivelse og fotos.
  Den 1. oktober 2016 får deltagerne besked om, hvorvidt de er gået videre i finalen eller ej.
  Onsdag den 7. december kl. 16.00 bliver finalerunden afholdt i Landemodesalen i Roskilde Stift.
 12. Der ydes ingen kørselshonorar eller dækning af øvrige udgifter i forbindelse med konkurrencen og eventuel deltagelse i finalen.