Biskoppen
Om biskoppen

Peter Fischer-Møller

Kort om biskoppen

 • Født den 29. juni 1955
 • Gift den 5. juni 1982 med biolog Bente Mun
 • Børn: Stud.scient.pol. Mads Fischer-Mølle
 • 1973 student fra Øregaard Gymnasium
 • 1973-74 Studieophold i Oxfor
 • 1974 - 1983 studier på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universite
 • Faglig vejleder 1979-82
 • Speciale om Grundtvig (Individ og fællesskab
 • 1984-2008 Sognepræst i Terslev og Ørsle
 • Kursusleder på Liselundseminarene 1983-199
 • Formand for Ungdomsbyens Kirkeudvalg 1987-199
 • Medlem af Bibelselskabets repræsentantskab 1986-199
 • Medlem af Præsteforeningens hovedbestyrelse 1989-200
 • Bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Pædagogiske Institu
 • Bestyrelsesmedlem i Præsternes Efteruddannels
 • Underviser på Pastoralseminariet og Præsternes Efteruddannels
 • Medlem af Roskilde Stifts Religionspædagogiske Udvalg 1996-200
 • Lokalt engageret i bestyrelsesarbejde i: børnehave, forsamlingshus,
  ungdomsklub og idrætsha
 • Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Landsbysamfund 1995-199
 • Medlem af efteruddannelsesudvalget på Det teologiske Fakultet i København 1997-1999-2008
 • Provst i Ringsted-Sorø Provsti
 • Studieophold i Mexico 200
 • Deltager i pilotprojektet Ledelsesudvikling for provster 2005-2006
 • Styregruppemedlem i værestedet Café Paraplyen i Haslev 2006
 • 1. maj 2008 biskop over Roskilde Stift